Avdeling Cybersystemer og elektronisk krigføring

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Forskningen / Avdeling Cybersystemer og elektronisk krigføring
Forskningen
Forsker Hilde Hafnor og medhjelpere i FFIs stridslaboratorium.
​Forsker Hilde Hafnor og medhjelpere i FFIs stridslaboratorium "Battle Lab". Foto: FFI
Avdeling Cybersystemer og elektronisk krigføring
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
13.02.2014
Linje
De fleste av avdelingens prosjekter er rettet mot fellesløsninger i Forsvaret og forskningen kan deles inn i tre hovedområder:
  • Nettverksbasert forsvar
  • Elektronisk krigføring og overvåkning
  • Modellering og simulering
 
Et nettverksbasert forsvar innebærer bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi for å knytte enheter og aktører sammen i nettverk, på tvers av forsvarsgrener og ulike nivåer i organisasjonen. Hensikten er økt operativ evne gjennom bedre samhandling og mer effektive beslutningsstøttesystemer.
 
Prosjekter inkluderer teknologisk forskning på informasjons- og kommunikasjonsinfrastrukturer og forskning knyttet til organisasjonsstruktur og forvaltning av menneskelige ressurser.
 
Forståelsen av hvordan Forsvaret kan utnytte cyberdomenet, har blitt stadig viktigere for avdelingen ettersom samfunnet blir stadig mer digitalisert og stadig flere enheter koples sammen i nettverk.
 
Et annet viktig satsingsområde for avdelingen er elektronisk krigføring (EK). Pågående arbeid på dette feltet omfatter prosjekter i EK, overvåkning og elektroniske støttetiltak i nettverk. 
 
FFIs arbeid innen EK inkluderer beskyttelse av større plattformer som kampfly og helikoptre, kommunikasjons-EK og elektroniske støttetiltak. Ved at raketter er enten infrarøde eller radarstyrte, og utløsermekanismer for veibomber ofte er radiostyrte, ser avdelingen på mottiltak mot disse truslene. 
 
Avdelingen forsker også på elektroniske støttetiltak for å detektere og klassifisere emittere av radarsignaler.
 
Det tredje aktivitetsområde er modellering og simulering (M&S). Avdelingen forsker på teknologier for nettverksbasert trening og øving som involverer reelle systemer, simulatorer og datagenererte styrker i kombinasjon. Bruksområder er simulatorer for opplæringsformål og eksperimentering, samt M&S til støtte for planlegging og gjennomføring av operasjoner.
 
Kontakt:
Fungerende avdelingssjef: Tor-Odd Høydal 
© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt