Skip Navigation LinksBatterisikkerhet

Forskningen
Denne informasjonsvideoen om batterisikkerhet ble gitt ut av FFI, Statoil og Gassco i 2007.
Batterisikkerhet
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
28.08.2017
Linje
På denne siden er det samlet relevant informasjon om batterisikkerhet.

Rapporter

 • I februar 2016 gav The Fire Protection Research Foundation (FPRF) i USA ut en rapport om faremomenter ved Li-ionbatterier brukt til stasjonær energilagring. Rapporten dokumenterer et brannforsøk med en 100 kW PowerPack fra Tesla. Last ned rapporten
        
 • SP Technical Research Institute i Sverige gav ut en rapport i 2013 om gassutslipp fra Li-ionbatterier ved overoppheting og brann. Last ned rapporten
   
 • I april 2013 gav FPRF ut en rapport om Li-ionbatterier og brannsikkerhet. Last ned rapporten
   
 • I juli 2011 gav FPRF ut en rapport om Li-ionbatterier. Rapporten gir en god innføring i teknologien og en oversikt over farer og anbefalte tiltak. Last ned rapporten
 

Hendelser

 • Det har vært en rekke tilfeller av brann i Teslas Model S. Direktøren i Tesla kommenterte hendelsene på sin blogg 4. oktober og 18. november 2013.
   
 • Problemene med Li-ionbatteriet i Boeing 787 Dreamliner har fått mye oppmerksomhet. National Transportation Safety Board har gransket hendelsen på Logan International Airport i Boston 7. januar 2013. De har lagt ut fyldig informasjon fra granskningen. Japan Transport Safety Board har også publisert sin sluttrapport fra granskningen av en tilsvarende hendelse på flyvning 692 mellom Yamaguchi og Tokyo 16. januar 2013.

 

Regelverk og standarder

 • FN gir ut «Recommendations on the transport of dangerous goods». Regelverket består av to deler: «Model Regulations» og «Manual of Tests and Criteria». Førstnevnte gir bestemmelser om transport av farlig gods inkludert litiumbatterier. Sistnevnte inneholder kriterier, metoder og prosedyrer for klassifisering av farlig gods. Kap. 38.3 i manualen omhandler litiumbatterier.
   
 • Det finnes en lang rekke sikkerhetsstandarder for batterier. Disse gis ut av International Electrotechnical Commission, Underwriters Laboratory, SAE International, IEEE m.fl. Hvilke standarder som er i bruk, varierer blant annet med geografi og teknologiområde.
   
 • Naval Sea Systems Command (NAVSEA) i USA gir ut NAVSEA TM S9310-AQ-SAF-010 “Navy Lithium Battery Safety Program: Responsibilities and Procedures”. Dette er en teknisk manual med retningslinjer for utvelgelse, design, testing, evaluering, bruk, forpakning, lagring, transport og avhending av litiumbatterier innen US Navy. NAVSEA har også utgitt NAVSEA TM SG270-BV-SAF-010 «High Energy Storage System Safety Manual» for batterier som skal brukes på plattformer i US Navy.
   
 • Sjøfartsdirektoratet har gitt ut en veiledning om kjemiske lager for energi (RSV 12-2016). Dokumentet beskriver tester og kriterier for maritime batterisystemer.
   
 • DNV GL har gitt ut klasseregler for batteriinstallasjoner i skip. I tillegg har de gitt ut en håndbok for maritime og offshore batterisystemer. Last ned håndboken.
© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt