Avdeling Maritime systemer

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Forskningen / Avdeling Maritime systemer
Forskningen
De nye fregattene har langtrekkende sonarer. FFI undersøker hvordan hvaler reagerer på sonarpulser.
​De nye fregattene har langtrekkende sonarer. FFI undersøker hvordan hvaler reagerer på sonarpulser.
Foto: Sanna Kuningas
Avdeling Maritime systemer
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
17.11.2010
Linje
Avdeling Maritime systemer har som hovedoppgave å bidra til transformasjon av Forsvarets maritime styrker.
  • Konsept- og systemutvikling
  • Operativ eksperimentering
  • Miljøundersøkelser
Avdelingen arbeider med langsiktig og anvendt forskning og utvikling. Arbeidet skjer innenfor operativ eksperimentering, test og evaluering. Videre konsept- og systemutvikling knyttet til blant annet fregatter, missiltorpedobåter, undervannsbåter, minekrigsfartøyer og autonome undervannsfarkoster. Avdelingen arbeider også med samvirket mellom fartøyer og systemer.
 
Avdelingen legger vekt på kamp- og kampledelsessystemer, sensor-, navigasjons-, kommunikasjons- og våpensystemer. Sentralt står kunnskap om geofysiske forhold som har betydning for systemene. I tillegg har avdelingen et ansvar for hvordan sensorer og våpen påvirker miljøet i havet.
 
Målet er at avdelingens arbeider skal være anvendelige og gi merverdi for Forsvaret som helhet, og Sjøforsvaret i særdeleshet. Fagmilitære og medarbeidere i avdelingen samarbeider nært. Det bidrar til å sikre at arbeidene har riktig innretning og er relevante. Et antall offiserer er til enhver tid beordret til noen av avdelingens prosjekter.
 
Avdelingen er lokalisert i Horten og på Kjeller. Den har medarbeidere med bakgrunn innenfor et bredt spekter av fagområder. Eksempler på dette er akustikk, signalbehandling, systemarkitektur, teknisk kybernetikk, fysikk, kjemi, matematikk, informatikk og databehandling, kampsystemer, sonarsystemer, geofysikk, datateknikk, kommunikasjon, navigasjon, meteorologi og biologi.
 
Dette gjør det mulig med faglig brede prosjekter, hvor mennesker med svært ulik bakgrunn kan spille sammen for å få til gode resultater.
Avdelingen har mange internasjonale kontakter. Den knytter aktivt til seg dyktige medarbeidere i hovedstillinger ved universiteter og høyskoler i inn- og utland.
 
 
Kontakt:
Avdelingssjef: Elling Tveit
Tlf. 33 03 38 01
Elling Tveit, avdelingssjef Maritime systemer. Foto: FFI
© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt