Avdeling Luft- og romsystemer

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Forskningen / Avdeling Luft- og romsystemer
Forskningen
NASA-astronaut Randolph Bresnik monterer en FFI-utviklet AIS-antenne på den internasjonale romstasjonen ISS.
NASA-astronauten Randolph Bresnik monterer en VHF-antenne for NORAIS-mottakeren på den internasjonale romstasjonen ISS. Foto: NASA
Avdeling Luft- og romsystemer
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
13.02.2014
Linje
Avdeling Luft- og romsystemer har som hovedoppgave å bidra til fornyelsen av Luftforsvaret. Avdelingen bidrar også til utvikling av viktige felleskapasiteter i Forsvaret.
  • Kampfly
  • Luftromsovervåking
  • Luftbåren overvåking
  • Bakkebasert luftvern
  • Missiler
  • ​Satellitter
  • Radar
  • Elektrooptikk
  • Ubemannede luftsystemer

 

Avdelingen arbeider langsiktig og anvendt rettet. Det betyr at vi følger Luftforsvarets materiellsystemer fra ideer og konsepter, til utvikling og anskaffelse, og gjennom materiellets levetid. Vårt bidrag er forskning og utvikling, som tilpasses behovene over systemenes levetid. Målet er å sikre tilstrekkelig militær ytelse og kosteffektiv drift. 
 
Avdelingen legger vekt på kampflyoperasjoner, overvåking, luftvern og missiler. Vi skal også bidra til at Forsvaret tar i bruk satellitter på en tidsmessig og kosteffektiv måte.
 
Avdelingen dekker et bredt fagfelt. Radar og elektrooptisk teknologi er likevel et tyngdepunkt i lys av betydningen for Forsvarets operative evne. Vårt internasjonale samarbeid er omfattende innen disse teknologiområdene.
 
Det forventes at ubemannede systemer får større betydning for Forsvaret. Avdelingen søker å møte denne utviklingen med forskning på ubemannede luftsystemer. Målet her er å bidra til tidsriktig innfasing av operative kapasiteter.
 
Virksomheten er organisert i prosjekter, som typisk varer tre år. Prosjektene har en arbeidsform som bringer medarbeiderne i tett samspill med Forsvaret og dets offiserer.
 
 
Kontakt:
Avdelingssjef: Johnny Bardal 
Tlf.  63 80 72 00
Avdelingssjef Johnny Bardal. Foto: FFI.
© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt