Avdeling Landsystemer

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Forskningen / Avdeling Landsystemer
Forskningen

​Illustrasjonsfoto: Forsvaret.

Avdeling Landsystemer
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
04.04.2016
Linje
Avdeling Landsystemer har som oppgave å støtte Hæren, Heimevernet og Forsvarets spesialstyrker med forskningsbasert kunnskap i hele spekteret av systemer og operative kapasiteter.
  • Trusselforståelse 
  • Sårbarhetsanalyse 
  • Beskyttelsestiltak 
  • Konsept- og systemutvikling 
  • Operativ eksperimentering

 

​FFI skal bygge støtten på inngående kjennskap om landforsvarets behov og målrettet kontakt og formidling ut fra de prosesser som pågår innen utvikling av kapabiliteter, utdanning, trening, øving og erfaringer fra operasjoner. 
 
Avdelingen er tungt engasjert inn mot Forsvarets planer om en kvalitativt bedre hær, og arbeider med langsiktig og anvendt forskning og utvikling (FoU). 
 
Den tar for seg operativt rettet eksperimentering (CD&E), inkludert testing og evaluering. Avdelingen bygger sitt arbeid på inngående kjennskap til scenarioer og operative konsepter for landstyrkene, og vurderer sårbarhet og beskyttelsestiltak for alle landsystemene. Dette omfatter å fornye og oppgradere utstyr for soldaten, kjøretøy, sensor- og våpenbærere og infrastruktur. 
 
I tillegg har avdelingen omfattende forskning innen utvikling av ammunisjon og materialteknologi. Kjennskap til virkningen av konvensjonelle våpen, hvilken effekt de har og beskyttelse er en sentral del av avdelingens arbeidsområde. Avdelingen vil øke innsatsen innen kunnskap og kompetanse om ubemannede systemer som skal opereres av Hæren. 
 
På dette grunnlaget vurderer avdelingen Forsvarets kapasitet og evne, og anbefaler forbedrende tiltak for landstyrkene. Den raske utviklingen mot et nettverksbasert forsvar har betydning for hvordan hver enkelt soldat skal utrustes og operere. Avdelingen samarbeider med Forsvaret om utviklingen av framtidens soldat, NORMANS. Dette arbeidet tar for seg beskyttelse, sensorer, våpen og samband. 
 
FFI arbeider også med moderne beskyttelsesløsninger for kjøretøyer og leirområder. 
 
Virksomheten er organisert i prosjekter som typisk varer i tre år. Prosjektene har en arbeidsform som bringer medarbeiderne i tett samspill med Hæren og dets offiserer. 
 
Avdelingen dekker et bredt fagfelt, der hovedtyngden av prosjektene rettes mot fysikk, mekanikk og materialteknologi. Dette gjør det mulig med faglig brede prosjekter, hvor mennesker med svært ulik bakgrunn kan spille sammen for å få til gode resultater. 
 
Avdelingen bygger virksomheten på et omfattende samarbeid med akademia og forskningsinstitusjoner i Norge og utlandet. Deler av avdelingens kompetanse innen effekten av våpen og beskyttelse er relevant for oppgaver som politiet og sikkerhetsorganisasjoner har​.
 

Kontakt:
Avdelingssjef Jon Skjervold
Tlf. 63 80 72 05
Avdelingssjef Jon Skjervold. Foto: FFI.
© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt