Forskningen

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Forskningen
Forskningen
Foto: Einar Aslaksen.
Forskningen
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
01.01.2018
Linje
FFIs forskningsvirksomhet er i sin helhet prosjektorganisert. Dette gir fleksibilitet og evne til rask respons på forskningsoppdrag.

​FFI har fire forskningsenheter eller avdelinger. I tillegg har FFI ansvar for to fartøy som brukes i forskningen. Du finner mer informasjon om avdelingene og utvalgte prosjekter i venstremenyen.

 

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har til formål å drive forskning og utvikling for Forsvarets behov. FFI skal være rådgiver for Forsvarets politiske og militære ledelse i faglige spørsmål som er innen instituttets arbeidsområde.

Virksomheten ved FFI spenner fra grunnleggende og kunnskapsoppbyggende forskning til strategisk rådgivning, fra teknisk utvikling og støtte til materiellanskaffelser til innfasing og testing av militært materiell.

Spennvidden er stor både faglig og i type arbeid. Samtidig forholder FFI seg til mange ulike aktører i Forsvaret - fra det politiske og strategiske nivået i FD og Forsvarsstaben til operatører og brukere av et gitt system.

I tillegg forholder FFI seg til en rekke aktører innen militær forskning, akademia, industri og øvrige statlige organer. På bakgrunn av den store spennvidden i forsknings- og utviklings (FoU)-virksomheten i forsvarssektoren er den delt inn i ti
FoU-områder. Se faktaboksen til høyre.
 

"Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar"

Forsvarssektorens FoU-områder

  1. Sikkerhetspolitikk
  2. Forsvarspolitikk, struktur og organisasjon

  3. Militære operasjoner

  4. Totalforsvaret, samfunnssikkerhet og beredskap

  5. Personell og kompetanse

  6. Nettverk, kommando, kontroll og kommunikasjon

  7. Etterretning, overvåking og oppklaring

  8. Kampsystemer

  9. Sensorsystemer, signaturtilpassing og elektronisk krigføring

  10. Våpensystemer, virkninger og beskyttelse


© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt