Skip Navigation LinksHerdla-målestasjon

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Forskningen / Forsvarssystemer / Minemottiltak og skipssignaturer / Herdla målestasjon
Forskningen
​Sensorplattformene i sjøen er kablet til landstasjonen via en sentral koblingsboks (PCM).
Herdla målestasjon
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
19.03.2013
Linje
​Herdla målestasjon ligger på øya Herdla nord for Bergen. Her utfører vi målinger av fartøy med en rekke forskjellige undervannssensorer.
FFI har stått for utforming av stasjonen, oppbyggingen av sensorplattformene og utviklingen av programvaren som trengs for å ta opp og analysere måledata.
 
På Herdla måler vi fartøyssignaturer med samme type sensorer som vi finner i sjøminer. Ved å analysere sensordataene etter en måling kan vi se hvordan en sjømine ville oppfattet fartøyet som ble målt. Basert på måleresultatet kan vi også simulere minens respons. På denne måten kan stasjonen brukes av Forsvarets skip for å øve på å unngå å bli sett av minesensorene.
 
Stasjonen, fasilitetene og området rundt inngår i Minevåpenets program for taktisk trening av mineryddingskapabiliteten, spesielt når det gjelder sveiping av miner. Målestasjonen kan i den forbindelse brukes til å kalibrere minesveipet og evaluere dets effektivitet mot sjøminer.
 
For Sjøforsvarets fartøy er det viktig å vedlikeholde egne signaturer. Det betyr at man følger med på at signaturene er minst mulig synlige for sjøminer. For et fartøy som opererer i farvann med potensielle undervannstrusler er det forbundet med stor risiko å ikke ha kontroll på egen synlighet. 
 
FFIs forskere er stadig på jakt etter sammenhenger mellom hvordan et fartøy opererer og hvordan dette påvirker dets signaturer, og bruken av Herdla målestasjon er i så måte svært viktig for denne delen av forskningen.
 
Landstasjonen fremstår i dag som topp moderne etter en oppgradering i 2010. Neste steg er å oppgradere sensorplattformene i sjøen og programvaren på land som samler inn og lagrer måledata.
Landstasjonen på Herdla. Foto: FFI.
En av sensorplattformene med sensorer og elektronikkbeholdere. Foto: FFI
© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt