Skip Navigation LinksProgramvare

Forskningen
​En illustrerende collage av programvare FFI har utviklet i forbindelse med prosjektet for minemottiltak og skipssignaturer. Illustrasjon: FFI.
Programvare
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
19.03.2013
Linje
​En viktig del av prosjektet er å utvikle programvare. Dette inkluderer programmer som samler inn, analyserer og modellerer data.
FFI har i dette prosjektet opparbeidet en stor mengde programvare som skal videreutvikles og vedlikeholdes. For å ivareta disse oppgavene på best mulig måte har vi latt oss inspirere til å lære mer om programmering som et fagfelt i seg selv. Som et resultat av denne prosessen har vi begynt å praktisere prinsipper som versjonskontroll, ”pair programming”, testdrevet utvikling og andre ”agile” programmeringsmetoder som Scrum osv. 
 
Det er i stor grad Python som benyttes i programmeringsarbeid. Språket egner seg godt til prototyping av software, og gir oss enkelt muligheten til å lage robuste grafiske brukergrensesnitt.
 
Selve utviklingen av programvaren skjer i tett samarbeid med kunden, Sjøforsvaret. Hvis de skal være en aktiv sluttbruker er de gjerne med gjennom hele utviklingsforløpet. I tillegg sørger vi for god opplæring i bruken av verktøyene gjennom jevnlige innførings- og repetisjonskurs.
© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt