Skip Navigation LinksGEOMETOC

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Forskningen / Forsvarssystemer / GEOMETOC
Forskningen
​Eksempel på GetMap der flere lag med informasjon er lagt over hverandre: Norgeskart, vind, trykk og værradar.
GEOMETOC
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
05.08.2011
Linje
GEOMETOC - stedfestet informasjon i operasjon og operasjonsplanlegging.

​Prosjektet er avsluttet

 

Alt fra værforhold til revefarmer setter begrensninger for hva Forsvaret kan gjøre. Omgivelsene vil alltid sette rammer for hvilke aktiviteter som er mulige, gunstige eller uønsket av sikkerhets- eller miljøhensyn. GEOMETOC har en helhetlig tilnærming til hvordan oppdatert informasjon fra fagdisiplinene geografi, meteorologi og oseanografi samlet skal behandles i Forsvaret. Hovedprinsippet er at all geografisk informasjon – uansett fagdisiplin – skal være enkelt tilgjengelig i de verktøy som Forsvaret bruker til planlegging og gjennomføring av operasjoner.

GEOMETOC-prosjektet ved FFI viderefører arven fra METOC-prosjektene (2002-2010). Vi bistår Forsvaret i pågående prosesser med modernisering av IT infrastruktur, og samarbeider tett med Forsvarets logistikkorganisasjon, Forsvarets Militærgeografiske tjeneste og meteorologisk institutt, som er leverandør av meteorologiske og oseanografiske tjenester til Forsvaret. I arbeidet med infrastruktur bruker man det samme knippet med åpne, internasjonalt anerkjente standarder som i Norge Digital, EUs INSPIRE direktiv og NATO.

Prosjektet ser på hvordan GEOMETOC informasjon kan utnyttes bedre i den spisse enden av Forsvaret. Et svært viktig område er utvikling av bedre værtjenester for helikopter på Kystvakt og fregatt. Andre tema omfatter tilrettelegging av kommando- og kontrollsystemer, håndholdte enheter og skreddersøm av nye spesialtjenester.

Moderne værvarslingstjenester er svært gode – men alle systemer kan forbedres. Sammen med meteorologisk institutt har GEOMETOC prosjektet identifisert noen nøkkelområder der Forsvaret vil ha størst gevinst av forskningsbaserte forbedringer. En mer detaljert beskrivelse av energiutvekslingen mellom bakke og luft vil ikke bare gi bedre varslingsmodeller for atmosfæren, men også danne grunnlaget for nye produkter som beskriver snødekkets og bakkens tilstand, føreforhold og avrenning. Bedre beskrivelse av avrenning gir også bedre vannføringsdata i elver og bedre ferskvannsbudsjett i havmodellene. Det siste er kritisk for undervannsoperasjoner nær kysten.

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt