Skip Navigation LinksINNOSAT-III

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Forskningen / Forsvarssystemer / Bruk av satellitter i Forsvaret
Forskningen
​AISSat-1: Satellitten veier bare seks kilo, og går i bane nesten fra pol til pol i 630 kilometers høyde.
Foto: Science Photo Library/FFI
Bruk av satellitter i Forsvaret
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
01.09.2014
Linje
Romteknologi brukes i mange av Forsvarets systemer og virksomhetsområder. Flere konstellasjoner av overvåkingssatellitter er i ferd med å bli utplassert i rommet, noe som medfører nye muligheter for informasjonsinnhenting.
Utviklingen av mikrosatellitt-teknologi har gjort rommet mer tilgjengelig til lav kostnad. Bruk av GPS i systemer og tjenester blir stadig mer utbredt. I de nærmeste årene vil også alternativer til GPS bli utplassert i rommet. Forsvaret vil derfor i fremtiden være mer avhengig av infrastruktur i rommet og rombaserte kapasiteter.
 

Noen av de viktigste temaene i prosjektet er:

·  Utvikle konsepter for bruk av satellittkonstellasjoner for informasjonsinnhenting
·  Utrede nye muligheter for bruk av mikrosatellitter
·  Utvikle metoder for bruk av nye sensorer for mer avansert informasjonsinnhenting
·  Vurdere utviklingen av globale navigasjonssatellittsystemer, med fokus på systemforståelse, ytelse  
   og sårbarhet
·  Bidra til å skaffe oversikt over effekter av romvær på satellitter som brukes av norske myndigheter
 
 
Mål for prosjektet vil være å bidra til koordinert og effektiv bruk av satellittbilder til overvåking og Military geography (MILGEO)-anvendelser, utvikle nye kapasiteter for bruk overvåking av Nordområdene, og bygge kompetanse innen satellittbasert navigasjon som kan støtte anskaffelser av nytt forsvarsmateriell.
© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt