Forsvarssystemer

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Forskningen / Forsvarssystemer
Forskningen
Avdeling Forsvarssystemer
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
04.01.2018
Linje

​Avdelingen skal fremme forslag til og sikre realisering av konseptuelle løsninger, systemløsninger og teknologiske løsninger som endrer Forsvaret. Arbeidet foregår i tråd med langtidsplanen for forsvarssektoren, landmaktutredningen, Cyber- og IKT-utredningen og «FFIs visjon 2025».


Avdelingen skal støtte materiellanskaffelser med vesentlig betydning for Forsvarets operative evne i alle faser av livsløpet. Fellesoperativ evne og bruk av ny teknologi skal vies spesiell oppmerksomhet.


Å samle prosjekter i grupper på tvers av forsvarsgrener vil legge enda bedre til rette for å lykkes med dette.

 

I venstremenyen kan du lese mer om noen av forskningsprosjektene på avdelingen.

 

Kontakt

Forskningsdirektør Johnny Bardal

Telefon 63 80 72 00

Forskningsdirektør Johnny Bardal. Foto: FFI
© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt