Skip Navigation LinksInnovasjon-i-Forsvarssektoren

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Forskningen / Innovasjon og industriutvikling / Innovasjon i forsvarssektoren
Forskningen

​Foto: FFI.

Innovasjon i forsvarssektoren
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
20.02.2019
Linje

​Nasjonal forsvarsindustriell strategi (Meld. St. 9 (2015-2016)) setter ambisjonsnivået for hva vi bør ha av nasjonal kompetanse og teknologi for å ivareta våre nasjonale sikkerhetsbehov.

 

Gjennom det såkalte trekantsamarbeidet mellom norsk forsvarsindustri, Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og Forsvaret –er det utviklet produkter i verdensklasse som har gitt Forsvaret skreddersydde operative løsninger samtidig som industrien har oppnådd internasjonal suksess.

 

Det er nå behov for å videreutvikle dette samarbeidet og spesielt styrke forsvarssektorens evne til å svare på behovsdrevet og mulighetsdrevet innovasjon og raskt utvikle nye løsninger ved også å utnytte kommersielt tilgjengelig teknologi.

 
FFI starter i 2019 opp et nytt prosjekt for å styrke forståelsen for hvordan man kan videreutvikle innovasjonsmodellen i forsvarssektoren. Gjennom prosjektet ønsker vi å styrke vår kompetanse og dermed vår evne til å gi råd om hvordan incentiver og virkemidler kan rigges for å øke sannsynligheten for at forsvarssektoren lykkes med raskere utvikling, kommersialisering og implementering av nye løsninger og materiell.

 
Vi samarbeider med nasjonale og internasjonale innovasjonsmiljøer for å kartlegge trender, identifisere utviklingsmuligheter for den norske innovasjonsmodellen og lære fra andre sterke innovasjonsaktører både i og utenfor forsvarssektoren.


Les mer:

 
Kontakt
Forskningsleder Sigurd Iversen
Telefon 63 80 75 06

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt