Skip Navigation LinksInternasjonalt-samarbeid

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Forskningen / Innovasjon og industriutvikling / Internasjonalt samarbeid
Forskningen

​Illustrasjonsfoto: NATO/CC BY-NC-ND 2.0.

Internasjonalt samarbeid
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
27.02.2019
Linje
FFI har et utstrakt internasjonalt forskingssamarbeid, spesielt er dette samarbeidet aktivt innenfor rammen av Nato, EDA og EU, men også med våre nordiske naboland.

Slikt samarbeid er viktig ut i fra sikkerhetspolitiske hensyn, men også for å få mest mulig ut av midlene vi bruker på militær FoU.

 

Som lite land har vi ikke mulighet for å dekke alle teknologi- og fagområder like tungt, men ved å dele på metoder og forskningsresultater kan vi få mye ut av lite. Ved å satse tungt og være internasjonalt ledende innenfor utvalgte prioritere områder har vi blitt attraktive som samarbeidspartner for andre, som i tur deler sin kunnskap med oss. 

 
FFI forskere deltar i et bredt spekter av faglige utvalg og arbeidsgrupper både innen Nato Science and Technology organisation European Defence Agency EDA). I tillegg har FFI utstrakt bilateralt forskningssamarbeid, blant annet med Tyskland, Nederland og de nordiske landene. 

  
Organisering av europeisk forsvarsforskning og forsvarsindustri gjennomgår nå betydelige endringer, drevet av et behov for å unngå duplisering og få mer ut av forsvarsinvesteringene. EU er her en sentral aktør, og Norges er i en utfordrende posisjon siden vi står utenfor det europeiske forsvars og sikkerhetssamarbeidet.

 

En ønsket restrukturering innen europeisk forsvarsteknologi- og industribase er begrunnet med at Europa sakker akterut i forhold til USA og Asia når det gjelder utvikling av forsvarsteknologi og materiell. En viktig oppgave for FFI og Norge blir å sikre arbeide for et sterkere europeisk forsvar samtidig som norske muligheter for fullverdig deltakelse i det europeiske FoU-, materiell- og industrisamarbeidet ivaretas også i framtiden.


Les mer

 

Kontakt
Midlertidig forskningsleder Erlend Hoff
Telefon 63 80 77 62

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt