Skip Navigation LinksKommersialisering-og-knoppskyting

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Forskningen / Innovasjon og industriutvikling / Kommersialisering og knoppskyting
Forskningen
Kommersialisering og knoppskyting
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
27.02.2019
Linje
FFI har satt seg et mål om å øke knoppskytingen fra forskningen både til militære og sivile formål.

Dette er viktig for å sikre at teknologi og kunnskap utviklet for Forsvaret bidrar til økt operativ effekt og styrker samfunnets sikkerhet.

 

Ambisjonen skal realiseres gjennom å profesjonalisere og styrke evnen til å lykkes med kommersialisering fra FFIs forskning slik at nye løsninger og ny teknologi kan anskaffes av Forsvaret eller aktører med ansvar for å styrke samfunnets sikkerhet.

 

Vi utvikler metoder og verktøy for å styrke innovasjonsevnen og profesjonalisere vår evne til å realisere løsninger gjennom etablert industri eller gjennom nyetableringer. Som en del av dette ligger også et viktig ansvar for å sikre FFIs intellektuelle rettigheter (IP) og videreutvikle gode samarbeidsformer og kontrakter med relevant industri.

 

Kontakt
Midlertidig forskningsleder Marit Johanne Paulsen
Telefon 63 80 72 83

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt