Skip Navigation LinksTeknologiske-trender

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Forskningen / Innovasjon og industriutvikling / Teknologiske trender
Forskningen

​​UGV står for Unmanned Ground Vehicle – og de finnes i en rekke utførelser. Disse fire ble brukt under eksperimentet på Rena i 2018. Foto: FFI.

Teknologiske trender
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
20.02.2019
Linje
FFI starter i 2019 opp et nytt prosjekt for å styrke rådgivningen knyttet til å forstå konsekvensen av den teknologiske utviklingen for norske militære operasjoner.

​Formålet er å frembringe og utnytte kunnskap om trusler og muligheter som følger av den teknologiske utviklingen og de konsekvenser dette representerer for Forsvaret, men også i forbindelse med operasjoner i utlandet.

 

Vurderingene skal spille inn i grunnlaget for kapabilitetsbasert langtidsplanlegging i sektoren og utviklingen av militære operasjonskonsepter. I tillegg skal aktiviteten gi råd om utvikling og/eller utnyttelse av ny teknologi i materiellanskaffelser for proaktivt å møte fremtidige trusler eller utvikle fortrinn i operasjoner.


Som en del av det å kartlegge og forstå konsekvensene av teknologiske trender vil FFI utnytte sitt utstrakte internasjonale forskningssamarbeid innenfor rammen av Nato og EDA.

 

Kontakt

Forskningsleder Torgeir Mørkved

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt