Innovasjon og industriutvikling

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Forskningen / Innovasjon og industriutvikling
Forskningen
Avdeling Innovasjon og industriutvikling
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
04.01.2018
Linje

​Avdelingen skal fremme innovasjonsevne ved FFI og i forsvarssektoren ved å videreutvikle Trekantmodellen. Det innebærer å videreutvikle gode samarbeidsmodeller mellom operativebrukermiljøer, industrien og forskningsmiljøer.
Les mer om trekantmodellen

 

FFIs industrisamarbeid skal utvides til å omfatte militære og sivile industriaktører med relevant kompetanse eller teknologi for Forsvaret.

 

Avdelingen vil legge til rette for økt innovasjon, testing og eksperimentering for å utvikle nye teknologiske løsninger og konsepter, basert på å ta ny teknologi raskt i bruk. I den forbindelse har avdelingen ansvaret for å forvalte ordningen for innovasjon og eksperimentering (I&E-ordningen). I tillegg er det ønskelig å styrke knoppskyting fra FFI.

 

I venstremenyen kan du lese mer om noen av forskningsprosjektene på avdelingen.

 

Kontakt

Forskningsdirektør Hanne Marit Bjørk

Telefon 63 80 72 06

Forskningsdirektør Hanne Marit Bjørk. Foto: FFI
© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt