Forsvarsindustriell utvikling

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Forskningen / Innovasjon og industriutvikling / Forsvarsindustriell utvikling
Forskningen

Foto: FFI.​

Forsvarsindustriell utvikling
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
27.02.2019
Linje
Vi skal gi kunnskapsbaserte råd til Forsvarsdepartementet (FD) om den videre utviklingen av norsk forsvarsindustriell politikk, og bistå FD i etableringen av internasjonalt industrisamarbeid i forbindelse med norske materiellanskaffelser.

​Arbeidet innebærer å støtte FD med implementering og operasjonalisering av de politiske ambisjonene i Meld. St. 9 – Nasjonal forsvarsindustriell strategi. 

 
Dette innebærer å samarbeide med sentrale beslutningstakere i sektoren, operative brukermiljøer i Forsvaret, samt ha god kontakt mot ulike industriaktører. Arbeidet innebærer også utstrakt internasjonalt samarbeid for å posisjonere norsk industri for internasjonale markeder.

 
Analyser, statistikker og vurderinger knyttet til utviklingstrekk for norsk og internasjonal forsvarsindustri og forsvarsmarkeder utarbeides jevnlig. Dette brukes som grunnlag for å gi råd til FD om videreutvikling av norsk forsvarsindustriell strategi og bruk av virkemidler for å sikre markedsadgang og like rammevilkår for norsk forsvarsindustri på det amerikanske og europeiske forsvarsmarkedet spesielt.

 
FFI gjennomfører på vegne av FD flere forsvarsindustrielle analyser som grunnlag for valg av anskaffelsesstrategi ved utvikling eller kjøp av nytt materiell. Nasjonale sikkerhetsbehov og hensyn til nasjonal beredskapsevne vurderes spesielt, og benyttes for å ta velbegrunnede og konsistente valg om bruk av nasjonal industri som leverandører.


Les også


Kontakt
Forskningsleder Sigurd Iversen
Telefon 63 80 75 06

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt