Skip Navigation LinksMlab-mobil-apper-av-og-for-alle

Forskningen
Mlabs introduksjonsvideo. Video: FFI.
Mlab: Mobil-apper av og for alle
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
22.09.2017
Linje
FFI har utviklet Mlab – en app-bygger som lar deg bygge apper etter «IKEA-prinsippet» selv om du ikke kan programmering.

For mange er en app det første de leter etter når de skal finne eller dele informasjon. Det finnes vel en app for det, tenker vi stadig oftere. Dette gjelder ikke bare kommersielle aktører, også de som har ansvar for samfunnskritiske oppgaver får behov for å lage nye apper. Dette gjør seg også gjeldende i Forsvaret. Derfor har FFI utviklet Mlab, app-byggeren som gir ikke-programmerere  tilgang til komponenter som lett kan settes sammen til en app.

 

Å utstyre en organisasjon med nettbrett eller smarttelefoner er enkelt. Å gjøre relevant innhold tilgjengelig er mer utfordrende, men relevant innhold og brukervennlige apper er også det som bestemmer om mobile løsninger blir brukt eller ikke.


Mlab er en app-bygger som skal løse akkurat dette problemet. Med Mlab kan du lage og dele profesjonelle, interaktive apper uten programmeringskunnskap.

 

Fire  aspekter  gjør Mlab unikt:

  • Med Mlab er det enkelt å lage apper, men appene som lages behøver ikke være enkle.
  • Mlab kan utvides med komponenter, fra enkle bilder til kompliserte kartløsninger.
  • Mlab tilrettelegger for gjenbruk av apper, eller deler av apper, i og mellom organisasjoner.
  • Mlab er et økosystem, app kostnadene synker når flere bruker Mlab og deler komponenter.


Mlab har vakt betydelig interesse i og utenfor Forsvaret. Vi ser derfor at Mlab vil være nyttig ikke bare for Forsvaret, men også for andre organisasjoner som for eksempel brann og politi og utdanningsinstitusjoner. Derfor vil Mlab bli gjort tilgjengelig både som åpen kildekode og som en kommersielt tilgjengelig løsning. FFI jobber derfor med å finne en partner som kan drifte og utvikle Mlab videre.


På disse sidene kan du lære mer om Mlab. Er du interessert i å ta Mlab videre som kommersielt produkt? Ta gjerne kontakt med Arild Bergh via firmapost@ffi.no.

Samarbeidspartner

Fordi Mlab har vakt betydelig interesse både i og utenfor Forsvaret ønsker FFI at Mlab skal gjøres allment tilgjengelig via et eksternt selskap som kan drifte og utvikle Mlab videre.

FFI jobber for tiden med å finne en relevant samarbeidspartner. Disse sidene forklarer mer om hva Mlab er, hva en eventuell samarbeidspartner vil overta, hvilke forretningsmuligheter dette kan innebære og hva FFI forventer fra et slikt samarbeide.

For mer informasjon kontakt med Arild Bergh via firmapost@ffi.no.

IKEA-prinsippet

Mlab bryter ned en app i individuelle deler kalt komponenter. Disse håndterer informasjon, oppgaver eller kommunikasjon.

Det fungerer etter samme prinsipp som IKEA-møbler. Du velger ulike komponenter og legger de sammen til du har noe som oppfyller dine krav.

Som delene i IKEA-møbler er komponentene også laget av andre, i dette tilfellet programmerere. Den som bygger appen fokuserer på å kombinere dem på en måte som gir mening i den sammenhengen de kjenner til. Men i motsetning til IKEA-møbler kan komponentene deles og gjenbrukes uten tilleggskostnader.

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt