Skip Navigation LinksFAQ

Forskningen
FAQ
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
25.10.2017
Linje
Hvorfor skal Mlab overlates til et eksternt firma?
En rekke offentlige organisasjoner samt avdelinger i Forsvaret har vist stor interesse for Mlab uten noen som helst markedsføring fra FFIs side. Det er denne interessen, samt forespørsler fra potensielle brukere om hvem som kan gi dem tilgang til Mlab, som gjør at FFI ønsker å sette ut Mlab til industrien. FFI er et ikke-kommersielt foretak, og kan derfor ikke selv tilby Mlab som en kommersiell tjeneste. FFI har som mandat å hjelpe norsk industri; Mlab vil derfor overlates til en ekstern administrator uten vederlag, men med visse forpliktelser som diskuteres i denne FAQen.


Hvem tror FFI kan passe som samarbeidspartner?
FFI tror Mlab vil være et godt «produkt nummer to» for et mindre selskap som allerede har kunnskap om bruk av åpen kildekode løsninger som forretningsmodell; «startups» og nyere/mindre selskaper oppfordres derfor til å ta kontakt. Vi er først og fremst opptatt av at Mlab videreføres på en bærekraftig måte.


Hva får man når man overta Mlab?
Ved en eventuell overdragelse vil man overta eierskapet av relevante GitHub repositories med full kildekode og utviklingshistorikk, dokumentasjon samt tilgang til FFIs utviklere over en tidsbegrenset periode for kunnskapsoverføring.


Hvordan foregår prosessen med overtagelse av Mlab?
Sammen med Kjeller Innovasjon har FFI satt opp en prosess for å identifisere relevante kandidater for overtagelse av FFI. Hver av disse vil få tilbud om møter hvor Mlab vil bli demonstrert og FFIs utvikler vil kunne svare på spørsmål. En foretrukket kandidat vil bli invitert til å delta i et uforpliktende pilotprosjekt hvor en pilotkunde, som FFI kontakter, vil betale kandidaten for utvikling av en komponent som en del av utviklingen av en eller flere apper. I løper av denne prosessen vil både FFI og kandidaten forsikre seg om at de er egnet til å ta over Mlab. Dersom alle parter er enige, vil overdragelse finne sted etter at pilotprosjektet er avsluttet.


Når skal dette skje?
Det er ønskelig med en snarlig overdragelse, prosessen er allerede godt i gang.

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt