Skip Navigation LinksTekniske-detaljer

Forskningen
Tekniske detaljer
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
25.10.2017
Linje

Mlab bruker åpne HTML5-, Javascript- og CSS3-standarder, både for front end i Mlab-rammeverket og for innholdet i appene. På back end benyttes PHP, NodeJS og MySQL. Det åpne kildekode-verktøyet Cordova benyttes for kompilering og tilgang til sensorer og tjenester som SMS.


Mlab-arkitekturen lar app-byggeren benytte komponenter for å bygge opp en side. Dette er selvstendige WYSIWYG HTML5/JS-enheter som i design-time spør om input - en kart-komponent kan spørre hvor kartet skal sentreres. I run-time benyttes denne informasjonen for å vise kartet sentrert på riktig sted.

 

Komponenter kan benytte seg av storage plugins for å lagre data. Separasjonen av komponenter og lagring betyr at den samme komponenten kan lagre data forskjellige steder avhengig av appen som lages. Maler tar seg av navigering, søk i appen og utseende uten av app-bygger trenger å gjøre noe. Både komponenter, storage plugins og maler kan benytte seg av Mlab-APIet som innkapsler en rekke oppgaver som komponenter ofte bruker, for eksempel visning av dialogbokser eller endring av størrelsen på komponenten.


Mlab har full dokumentasjon for alle disse delene, samt brukermanual.

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt