Skip Navigation LinksEksterne-publikasjoner

Forskningen
Opptak ved Evjemoen skyte- og øvingsfelt. Foto: Forsvaret
Eksterne publikasjoner
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
29.04.2011
Linje

Stortingsmelding 36 (2006-2007) 
Økt rekruttering av kvinner til Forsvaret

 

Oppgaver

Elin Gustavsen: Siblings in Arms?
Gender Perspectives in the Norwegian and US Armed Forces
Masteroppgave, Universitetet i Oslo 2011
 
Marthe Harsvik: ”Kom igjen gutta”
En sosialantropologisk studie om likhet og forskjeller blant kvinnelige soldater i Hans Majestet Kongens Garde
Masteroppgave, Universitetet i Oslo 2010

 

Ole Magnus Totland: Det operative fellesskapet 
En sosialantropologisk studie av kropp, kjønn og identitet blant norske soldater i Telemark Bataljon
Masteroppgave, Universitetet i Oslo 2009
 

Artikler og rapporter

Ministry of Defence - www.mod.uk  
 The Atlantic

NORUT - www.norut.no

 
© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt