Skip Navigation LinksPublikasjoner

Forskningen
​​​Militære kvinner - Forsvarets akilleshæl? en en antologi om mangfoldet i Forsvaret. Boka er redigert av FFI-forsker Frank Brundtland Steder. Foto: FFI.
Publikasjoner
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
01.11.2016
Linje
Prosjektet Forskning på årskull har produsert en rekke rapporter, notater, artikler og bøker. I tillegg leverer prosjektmedarbeiderne både kvalitative og kvantitative analyser.
Foruten FFI-forskere har også eksterne oppdragsbaserte forskere og ansatte fra Østlandsforskning, Forsvaret Høgskole/Norges Idrettshøgskole/Forsvarets institutt, Krigsskolen, Steria, Forsvarets Personell og Vernepliktssenter, Høyskolen i Oslo, Spielberg Reklamebyrå, Universitetet i Oslo, Velferdsforskningsinstituttet NOVA og Institutt for samfunnsforskning (IFS) bidratt i prosjektet.
 

Publikasjoner 2017

Petter Kristian Køber, "Friskere, raskere, sterkere? - en kvantitativ analyse av medisinske og fysiske krav til førstegangstjeneste", 

VITEN nr. 1 2017 "Slik får Forsvaret flere kvinner", 

Nina Hellum, “Not focussing on whether it’s a spout or a handle” – an anthropological study on even gender balance among conscripts in a Norwegian Air Force Battalion

Publikasjoner 2016

Nina Hellum, "Ikke en av gutta"​, Dagens Næringsliv 31. desember 2016


Torbjørn Hanson, Frank Brundtland Steder og Sverre 
Nyhus Kvalvik, "Hva motiverer til tjeneste i Forsvaret? - en innledend​e kvantitativ analyse av holdninger og adferd i Brigade Nord
FFI-rapport 16/01012

Nina Hellum, "Ikke ha fokus på om det er tut eller hank" en studie av jevn kjønnsfordeling blant menige i Luftvernbataljonen på Ørland
FFI-rapport 16/01923

Nina Rones, "«Men det er også det at vi blir sett på som en sånn jentegjeng, at alle bare er jenter i Saniteten» – utvalgte funn fra avhandlingen The Struggle over Military Identity og konsekvenser av disse"
FFI-rapport 2015/02280
 
 
Petter Kristian Køber, "Fra sesjonsplikt til verneplikt for kvinner – motivasjon og seleksjon på sesjon del 1 for årskullene 1992–1997"
FFI-rapport 2016/00014
 

Publikasjoner 2015

Petter Kristian Køber, "Velger Forsvaret de rette ungdommene? – analyse av seleksjon, gjennomføring og frafall i førstegangstjeneste 2010–2014"
FFI-rapport 2014/02174
 
Nina Hellum, "Klart for grønne kvinner?" Dagsavisen, mars 2015
 
Nina Hellum, "“Sminkedritt over hele vasken” – en kvalitativ feltstudie av kjønnsblandede rom og maskulinitetskultur i Forsvaret",
FFI-rapport 2014/02156
 

Publikasjoner 2014

Frank Brundtland Steder,”Is it Possible to Increase the Share of Military Women in the Norwegian Armed Forces?”, International Relations and Diplomacy, May 2014
 
Frank Brundtland Steder, "Mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret", Forsvarets forum, desember 2014
 

Publikasjoner 2013

Frank Brundtland Steder, "Forsvarets kvinneutfordring", NRK Ytring, mars 2013

 

Petter Køber og Kari Røren Strand, ”Første møte med Forsvaret - en kvantitativ analyse av data fra sesjon i 2012”,
FFI-Rapport 2013/01850

 

Nina Rones og Nina Hellum, "Vi må være bevisste så vi ikke rekrutterer de med høy gorillafaktor her" - en feltstudie av seleksjonsprosessen til Forsvarets befalsskoler,
FFI-rapport 2013/02078
 
Frank Brundtland Steder (red.), Militære kvinner – Forsvarets akilleshæl?, Abstrakt forlag 
 
Tonje Lauritzen og Kari Batt-Rawden, Jenter i førstegangstjeneste. Motivasjon og trivsel blant jenter i 1992-kullet, ØF-notat 01/2013
 

Publikasjoner 2012

Kari Røren Strand og Annett V. Stornæs (NIH/F), Like barn leker best? – en kvantitativ studie av motivasjon og mangfold blant kvinner og menn som tar befalsutdanning, 

 
Frank Brundtland Steder og Maria Fleischer Fauske, Tiltak for å øke kvinneandelen i Forsvaret,
 
Maria Fleischer Fauske, Analyse av data fra Sesjon del 1 i 2011,
 

Publikasjoner 2011

 
Frank Brundtland Steder, Women in the Armed Forces – Status Quo Vadis?, IUS-Conference article, October 2011
 
Maria Fleischer Fauske, "Jeg vil inn i Forsvaret – Hvem er jeg?" – en kvantitativ studie,
FFI-rapport 2011/01204
 
Kari Røren Strand, Betydningen av alder, militær grad og kjønn for karriere og karriereutvikling – en statistisk analyse av karriereundersøkelsen i Hæren,
FFI-rapport 2011/00565
 
Kari Røren Strand, Grunnlagsdata for spørreundersøkelsen "Karriere i Hæren",
FFI-rapport 2011/00564
 
Tina Mathisen, Vernepliktsundersøkelsen 2009 del III,
ØF-notat 01/2011
 
Annett V. Stornæs og Kari Fasting, Befalsskolestudien – Felles opptak og seleksjon 2010. En spørreundersøkelsen blant kvinnelige og mannlige kandidater under seleksjonsperioden,
FHS-NIH/F-rapport 03/2011
 
Nina Rones og Kari Fasting, Befalsskolestudien – Felles opptak og seleksjon 2010. Hva skjer i felt(et)?, FHS-NIH/F-rapport 01/2011
 
Svein-Tore KristiansenFortjener du å bli offiser? Om offisersyrkets seleksjonskoder,
KS-Fagrapport 1/2011
 
 

Publikasjoner 2010

 
Cathrine Thorshaug-Wang, Hvorfor velger jenter og gutter, som har søkt befalsskoleutdanning, bort Forsvaret?,
 
Svein-Tore Kristiansen, Ole Boe og Stine W. SkjæretIkke en av gutta – et mangfoldsperspektiv på inkludering av kvinner i Forsvaret,
KS-Fagrapport 1/2010
 
Nina Hellum, "Bein i nesa" – en antropologisk studie av kjønnsproblematikk på minesveiperen KNM Otra,
FFI-rapport 2010/00030
 
Kari Batt Rawden og Asgeir Skålholt, Andre notat i prosjekt "Forskning på årskull" med resultater fra luftforsvaret
ØF-notat 13/2010
 
Frank Brundtland Steder, Kvinner i Forsvaret – Status Quo Vadis,
Norsk Militært Tidsskrift 5-6/2010 
 
Nina Hellum, Sosialantropolgisk feltarbeid på minesveiper,
Offiserbladet nr 2, 2010 
 
Carsten Ohlman og Rune Ottosen, Et notat med vurderinger af et udvalg af Forsvarets informationsvideoer,
HIO-notat 04/2010
 
 

Publikasjoner 2009

 
Cathrine Thorshaug-Wang, Søkere trukket seg eller ikke møtt til Felles Opptak og Seleksjon (FOS), Grunnleggende Befalsutdanning (BS) 2009,
 
Tonje Lauritzen, Birigit Leirvik, Tuva Schanke og Anne Ellingsen, Vi er ikke sånne jente-jenter
ØF-notat 09/2009
 
Frode Karlberg og Sjur Skridshol, Forsvarets rekrutteringsfilmer,
Spielberg-notat 09/2009
 
Kjersti Forsberg Hennes, Delrapport fra Vernepliktsverket
VPV-notat 06/2009
 
Frank Brundtland Steder, Nina Hellum og Kristina Skutlaberg, Forskning på årskull fra sesjon og fremover – kjønn, ledelse og rekruttering til Forsvaret,
FFI-rapport 2009/01335
 

Publikasjoner 2008

 
Tonje Lauritzen og Birgit Leirvik, Med et kjønnsperspektiv på Forsvaret som arbeidsorganisasjon
 
Tuva Schanke, Tonje Lauritzen og Birgit Leirvik, Kunnskapsunderlag med fokus på tre tema; ungdoms valg av utdanning og yrke, det kjønnsdelte arbeidsliv og mangfold i organisasjoner
 
Svein-Tore Kristiansen, Ole Boe, Bjørn Bakken, Stine W. Skjæret og Linda GranlundKunsten å rekruttere og beholde jenter i Forsvaret,

nye masteroppgaver

‘‘I Forsvaret har man ikke sex, så vi hopper over tallet seks når vi tar push-ups’’
- En kvalitativ undersøkelse av hverdagslivet som vernepliktig i det norske Forsvaret og betydningen av humor og kjønn heri

”Vi er jo i Forsvaret”
En institusjonell etnografi av forsvarets transformasjonsprosess sett i lys av betydningen av fysiske ferdigheter i fregattvåpenet

Eksterne publikasjoner

Prosjektet har samlet en del rapporter, notater, artikler og bøker skrevet av andre som vi mener er interessante. Sentrale emner er:

  • Kvinner i Forsvaret
  • Mangfold i Forsvaret
  • Rekruttering, seleksjon og turnover

 

Eksterne publikasjoner (PDF)

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt