Skip Navigation Linksdefault

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Forskningen / Strategiske analyser og fellessystemer / Forskning på årskull
Forskningen
 En vognkommandør på CV9030 stormpanservogn fra Telemark bataljon trener på Rena. Foto: Torgeir Haugaard, Forsvaret
Forskning på årskull
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
17.12.2014
Linje
Et større mangfold vil gjøre Forsvaret bedre i stand til å møte dagens sikkerhetsutfordringer og bidra til at sektoren utvikler verdier, holdninger og atferd som gjør at den lettere tilpasser seg endringer i oppgaver og funksjoner.

​Prosjektet Forskning på årskull er en del av Forsvarsdepartementets satsning for å øke rekrutteringen av kvinner til Forsvaret og bedre mangfoldet i organisasjonen. 
 
En sentral oppgave for prosjektet er å identifisere målrettede rekrutteringstiltak for å motivere både menn og kvinner til tjeneste i Forsvaret, samt gi bedre kunnskap om hvordan kvinner og menn oppfatter Forsvaret som arbeidsgiver. 
 
Prosjektet fokuserer også på ulike årsaker til at enkelte kvinner og menn velger å slutte i Forsvaret. En annen viktig oppgave for prosjektet er å undersøke hvordan kultur og holdninger i Forsvaret bidrar til å fremme eller hemme mangfoldet i organisasjonen.

 

Samarbeid

Forskning på årskull ledes av FFI, som utover egen forskning i prosjektet kjøper inn forskningsbaserte tjenester fra sivile forskningsinstitusjoner og interne aktører i Forsvaret. 
 
FFI innhenter, kvalitetssikrer, forankrer og videreformidler resultater og innsikt fra de ulike underleverandørene. 
 
Forskningen er organisert som en kontinuerlig og iterativ prosess som veksler mellom ulike kvantitative og kvalitative metoder, for eksempel dokumentanalyser, spørreundersøkelser, statistiske analyser, intervjuer og antropologiske studier.

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt