Skip Navigation Linksdefault

Forskningen
Publications
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
25.09.2018
Linje
Reports, books, book chapters and articles written by FFI researchers.

​FFI-reports


Stian Kjeksrud, Alexander William Beadle and Petter H. F. Lindqvist (2016). Protecting Civilians from Violence: A Threat-Based Approach to Protection of Civilians in UN Peace Operations. A joint FFI-NODEFIC publication. 


Alexander William Beadle (2014), Protection of civilians – military planning scenarios and Implications, FFI-rapport 2014/00519 
 
Anders Skeibrok Våge
(2014), Violence against civilians – case-studies of perpetrators,
FFI-rapport 2014/00520
 
Alexander William Beadle and Stian Kjeksrud (2014), Military planning and assessment guide for the protection of civilians,
FFI-rapport 2014/00965
 
Alexander William Beadle, Protection of civilians in theory - a comparison of UN and Nato approaches
FFI-rapport 2010/02453
 
Alexander William Beadle, Finding the ´utility of force to protect´ : towards a theory on protection of civilians
FFI-rapport 2011/01889
 
Guro Lien, Sykefravær og logistikk i internasjonale operasjoner
FFI-rapport 2008/02173
 
Guro Lien, Kvitrud Geir, Nilsen Terje, Informasjonsdeling og logistikkrapportering i en flernasjonal kontekst : konsept og eksperimentering i regi av MNE 6
FFI-rapport 2010/00637
 
Guro Lien, Strand Kari Røren, Fremtidige utfordringer for Forsvarets logistikk - en trendanalyse
FFI-rapport 2011/00327
 
Guro Lien, En helhetlig tilnærming til humanitær krisehjelp - konsept og eksperiment i regi av Multinational Experiment 6
FFI-rapport 2011/01179
 
Guro Lien, Virker forsvarsrettet sikkerhetssektorreform på Vest-Balkan - metodisk rammeverk for effektmåling av FSSR
FFI-rapport 2011/01729
 
Jacob Aasland Ravndal, Counterinsurgency - when theory meets reality - seminar report
FFI-rapport 2009/01346
 
Stian Kjeksrud, Matching robust ambitions with robust action in UN peace operations : towards a conceptual overstretch? 
FFI-rapport 2009/01016 
 
Stian Kjeksrud, Jacob Aasland Ravndal , Protection of civilians in practice - emerging lessons from the UN mission in the DR Congo?
FFI-rapport 2010/02378
 
Stian Kjeksrud, Jacob Aasland Ravndal, Andreas Øien Stensland ,  Cedric de Coning, Walter Lotze , Erin A. Weir, Protection of civilians in armed conflict : comparing organisational approaches
FFI-rapport 2011/01888
 
Per Martin Norheim-Martinsen, Matching ambition with institutional innovation: the EUs Comprehensive Approach and Civil-Military Organisation
FFI-rapport 2009/01311
 
Per Martin Norheim-Martinsen, EU capabilities for a comprehensive approach : broad interoperability as comparative advantage
FFI-rapport 2009/01300 
 
Per Martin Norheim-Martinsen, Trender, scenarioer og sorte svaner - utfordringer for fremtidens landmakt
FFI-rapport 2011/01667
 
Per Martin Norheim-Martinsen, Jacob Aasland Ravndal, Tore Nyhamar, Anders Kjølberg, Stian Kjeksrud, Fremtidens internasjonale operasjoner
FFI-rapport 2011/01697
 
Anders Kjølberg, "Navigating in the fog of peace" - bakgrunnen for og betydningen av stabiliseringsoperasjoner
FFI-rapport 2008/01464
 
Tore Nyhamar, Anders Kjølberg,  Småstater i internasjonale operasjoner
FFI-rapport 2011/01698 
 
Tore NyhamarCounterinsurgency Field Manual 3-24 and operations
FFI-rapport 2009/01342

 
 

Books and book chapters

 
Per M. Norheim-Martinsen and Tore Nyhamar (eds). International Military Operations in the 21st Century: Global trends and the future of intervention. New York and London: Routledge, 2016.
 • Per M. Norheim-Martinsen, Chapter 1 Trends and Scenarios in International Military Operations
 • Tore Nyhamar, Chapter 2 Five Parameters for Analysing International Military Operations
 • Gen. Sverre Diesen, Chapter 3 Future High Intensity Conflict: A Possible NATO Counter-Regime Operation in Africa
 • Robert Egnell and David Ucko, Chapter 4 Counterinsurgency Operations Revisited
 • Guro Lien, Chapter 5 Military Advising and Assistance Operations 
 •  Iver Johansen, Chapter 6 Special Operations Forces – A Weapon of Choice for Future Operations?
 • Stian Kjeksrud, Chapter 7 The Future of UN Peacekeeping Operations
 • Per M. Norheim-Martinsen, Chapter 8 The New Urban Operations
 • Tore Nyhamar, Chapter 9  Transnational Operations
 • Siw Tynes Johnsen, Chapter 10 Cyber Operations
 • Alexander William Beadle, Chapter 11 Protection of civilians as a New Objective in Military Operations

 

Stian Kjeksrud (2016).  "The Utility of Force for Protecting Civilians" in Protection of Civilians. Haidi Willmot, Ralph Mamiya, Scott Sheeran and Marc Weller (eds.). Oxford University Press. 


Stian Kjeksrud, Jacob Aasland Ravndal, Andreas Øien Stensland, Cedric de Coning and Walter Lotze (2016). "Protecting Civilians: Comparing Organizational Approaches" in Protection of Civilians. Haidi Willmot, Ralph Mamiya, Scott Sheeran and Marc Weller (eds.). Oxford University Press.


Stian Kjeksrud and Lotte Vermeij (forthcoming 2015) United Nations Stabilization Operations: The Democratic Republic of the Congo and Mali, In Cedric de Coning and Chiyuku Aoi (eds.). UN Peacekeeping Doctrine Towards the Post-Brahimi Era?: Adapting to Stabilization, Protection & New Threats. Chapter 11. Oxford University Press.

Stian Kjeksrud (forthcoming 2015) Protection of civilians in practice: Comparing organizational approaches of the UN, NATO, EU and the AU, In Haidi S. Willmot et.al. (eds.). The Protection of Civilians. Chapter 19. Oxford University Press.

Stian Kjeksrud (2014) FN-operasjoner: før, nå og i fremtiden, i Tormod Heier, Anders Kjølberg og Carsten Rønnfeldt (red). Norge i internasjonale operasjoner. Militærmakt mellom idealer og realpolitikk. Kapittel 12. Oslo, Universitetsforlaget.

Guro Lien (2014) Militær rådgivning og assistanse, i Tormod Heier, Anders Kjølberg og Carsten Rønnfeldt (red). Norge i internasjonale operasjoner. Militærmakt mellom idealer og realpolitikk. Kapittel 17. Oslo, Universitetsforlaget.
 
Jacob Aasland Ravndal og Stian Kjeksrud
(kommer i 2012). "Emerging Lessons from MONUC", kapittel i The Protection of Civilians in UN Peacekeeping: The Evolution of a Concept and its Implementation in Practice, Benjamin de Carvalho og Ole Jacob Sending (red.), Nomos Verlagsgesellschaft.
 
Tore Nyhamar (2012). "Utviklingen av internasjonale operasjoner etter 1945", kapittel i INTOPS Norske soldater i internasjonale operasjoner 1947–2012, Dag Leraand (red.), Forsvarsmuseet.
 
Tore Nyhamar (2011). "Norsk utenrikspolitikk: Nasjonal internasjonalisme?", kapittel i Anarki, makt og normer. Innføring i internasjonal politikk, Jon Hovi og Raino Malnes (red.), Abstrakt forlag.
 
Per Martin Norheim-Martinsen og Sven Biscop (2011). "CSDP: The Strategic Perspective", kapittel i  Explaining the EU's Common Security and Defence Policy, Xymena Kurowska og Fabian Breuer (red.), Palgrave Macmillan.

 
Tore Nyhamar
and Per M. Norheim-Martinsen, Chapter 12 Conclusions: New Missions, New Tasks

 

Tore Nyhamar (red.) (2010), Utfordringer og strategi i freds- og stabiliseringsoperasjoner, Abstrakt forlag.

 • Tore Nyhamar, "Stabiliseringsoperasjoner: Utfordringer og realiteter", s  9–33.
 • Øyvind Østerud, "Utfordringen: De nye krigene", s. 34–55.
 • Anders Kjølberg, "Ambisjoner og illusjoner i stabiliseringsoperasjoner", s  56–78.
 • Tormod Heier, "Stabiliseringsoppdrag i Afghanistan: En militær gjøkunge?", s. 79–102
 • Jacob Aasland Ravndal, "Etterretning i FN: Hvordan det umulige ble mulig", s 103–133.
 • Annika S. Hansen, "Politi i FN-tjeneste: I skjæringspunktet mellom utvikling, styresett og stabilisering",134–153.
 • Stian Kjeksrud, "FNs strategiske dilemma: Bruk av makt for fred", s  154–176.
 • Bjørn Olav Knutsen, "Stabiliseringsoperasjoner: Mot et lagdelt Nato?", s 177–199.
 • Per Martin Norheim-Martinsen, "EU og utviklingen mot en effektiv sivil-militær organisasjon", s 200–223.
 • Tore Nyhamar, "Opprørsbekjempelse: USAs Irakstrategi 2007", s. 223–251.
 • Tore Nyhamar, "Stabiliseringsoperasjoner: Handlingsrom for strategi", s 252–274.

 

Articles

 

Keenan, M and Beadle, A W (2015) Operationalizing Protection of Civilians in NATO Operations. Stability: International Journal of Security & Development, 4(1): 55, pp. 1–13


Tore Nyhamar (2015). Fortidens FN-operasjoner. Norsk Militært Tidsskrift (NMT). Nr. 3, 2015.


Stian Kjeksrud (2015). Fremtidens FN-operasjoner. Norsk Militært Tidsskrift (NMT). Nr. 3, 2015.​


Stian Kjeksrud (2015). FNs fredsbevarende operasjoner: en betinget suksess. Kortinfo 5-2015. Den norske atlanterhavskomité


Guro Lien (2013) Bringing the Economy Back In: The Political Economy of Security Sector Reform, Economics of Peace and Security, Vol. 8, Nr 2. Oktober 2013.

Guro Lien (2013) Det norske mentoroppdraget – meningsfylt, men krevende, Norsk Militært Tidsskrift, nr 4 2013.

Alexander William Beadle (2012), Protecting Civilians While Fighting a War in Somalia – Drawing Lessons from Afghanistan,
NUPI Policy Brief, No. 10.
  
Tore Nyhamar og Anders Kjølberg (2012) Småstater i internasjonale operasjoner,
Norsk militært tidsskrift, Volume 182, Issue 1.
 
Tore Nyhamar (2011) Strategisk ledelse i krise og krig, Bokanmeldelse,
Internasjonal politikk, Volume  69, Issue 2.
 
Per Martin Norheim-Martinsen og Jacob Aasland Ravndal (2011) Towards Intelligence-Driven Peace Operations? The Evolution of UN and EU Intelligence Structures,
International Peacekeeping, Volume  18, Issue 4.
 
Stian Kjeksrud og Jacob Aasland Ravndal (2011) Emerging lessons from the United Nations mission in the Democratic Republic of Congo: military contributions to the protection of civilians,
African Security Review, Volume 20, Issue 2.
 
Jacob Aasland Ravndal og Stian Kjeksrud (2011) Hvordan kan militære beskytte sivile?,
Norsk Militært Tidsskrift, Volume 181, Issue 2.
 
Per Martin Norheim-Martinsen (2011) EU Strategic Culture: When the Means Becomes the End,
Contemporary Security Policy, Volume 32, Issue 3.
 
Per Martin Norheim-Martinsen og Carmen Gebhard (2011) Making sense of EU comprehensive security towards conceptual and analytical clarity,
European Security, Volume 20, Issue 1.
 
Per Martin Norheim-Martinsen (2011) Our Work Here Is Done: EU Peacekeeping in Africa,
African Security Review, Volume 20, Issue 2.
 
Per Martin Norheim Martinsen (2010) Managing the civil-military interface in the EU: creating an organisation fit for purpose,
European Integration Online Papers, Volume 14, No. 10.
 
Per Martin Norheim-Martinsen (2010) Beyond Intergovernmentalism: An Analysis of the European Union as a Strategic Actor, Doktorgradsoppgave,
University of Cambridge.
 
Per Martin Norheim Martinsen (2010) Beyond Intergovernmentalism: European Security and Defence Policy and the Governance Approach,
Journal of Common Market Studies, Volume 48, Issue 5.
 
 
 
© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt