Skip Navigation LinksHvordan-kan-FN-styrker-bedre-beskytte-sivile

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Forskningen / Strategiske analyser og fellessystemer / Concept Development and military operations / Hvordan kan FN-styrker bedre beskytte sivile?
Forskningen

​​FFI-forsker Stian Kjeksrud på feltarbeid i Kongo. Foto: FFI.

Hvordan kan FN-styrker bedre beskytte sivile?
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
09.08.2016
Linje
Denne høsten tar Forsvaret et nytt konsept i bruk når de skal trene stabsoffiserer for deltakelse i FN-operasjoner.

FN kritiseres ofte for manglende evne og vilje til å forsvare sivilbefolkningen i områdene de opererer. En av de største utfordringene er hvordan de militære styrkene kan eller ikke kan beskytte sivile fra aktører som bevisst angriper dem.


– Vi har utviklet en ny måte å tenke på dette spørsmålet på. Vi kategoriserer ulike typer trusler og på basis av dette gir vi råd til hvordan militære styrker kan brukes mer effektivt, sier seniorforsker Stian Kjeksrud.

 

Konseptet er utviklet i samarbeid med Nodefic som er en kursavdeling i Forsvaret hvor norske og internasjonale stabsoffiserer utdannes til FN- og Nato-operasjoner. 

 

– Nodefic hadde behov for et konsept de kunne bruke i kursene sine, ettersom beskyttelse av sivile er en viktig komponent i alle kursene, forklarer Kjeksrud.


Konseptet beskriver åtte scenarioer hvor sivile blir angrepet og trenger beskyttelse. Det skal brukes som en manual i opplæringen av stabsoffiserene. Nodefic tar i bruk manualen allerede fra høsten av.

 

3 scenarioer viktigst

FFI har siden 2009 forsket på hvordan militære styrker kan beskytte sivile i krig. Som en del av dette arbeidet har FFI-forsker Alexander Beadle blant annet kartlagt hva slags scenarioer FN og Nato kan møte hvor sivile må beskyttes. Han kom fram til at situasjonene kan deles inn i åtte scenarioer som strekker seg fra folkemord som det aller mest alvorlige, til folkeopptøyer som det minst voldelige.


– Vi fant ut at det er tre av de åtte scenarioene som er viktigst for FN-operasjoner. De tre står for over 90 prosent av de situasjonene FN møter i felt. Derfor bør stabsoffiserene som skal ut i FN-operasjoner få god opplæring i hvordan de kan beskytte sivile i nettopp disse situasjonene, sier Kjeksrud.


De tre scenarioene som er vanligst er:

  • Insurgency: Hvor volden mot sivile begås av politisk motiverte opprørsgrupper for å påvirke motparten.
  • Predatory violence: Hvor volden mot sivile utføres av væpnede grupper, statlige og ikke-statlige, for profitt eller overlevelse.
  • Communal conflict: Hvor hele samfunn angriper hverandre for å beskytte seg selv og for å avskrekke fremtidige angripere. 


Militære styrkers nytteverdi varierer

 Gjennom forskningen vår, som er basert på en lang rekke case-studier av militære operasjoner og konflikter, har vi funnet at det er stor variasjon i om og hvordan militære styrker kan bidra til beskyttelse. Men det er samtidig mulig å lykkes hvis man får en bedre forståelse av hvorfor og hvordan sivile angripes i utgangspunktet, sier Alexander Beadle.


I insurgency-scenariet, for eksempel, er volden mot sivile nokså begrenset og således også nytteverdien til militære styrker for å beskytte. I denne typen situasjoner, slik Afghanistan er et eksempel på, kan offensive operasjoner gjøre mer skade enn nytte ut fra et beskyttelsesperspektiv. Dette følger av at opprørsgrupper som Taliban i utgangspunktet ikke er avhengig av å angripe sivile, men får sterkere insentiv til å gjøre det hvis vi forsøker å ta kontrollen fra dem.

 

I predatory-violence-scenarioet er derimot nytteverdien av militærmakt potensielt mye større, siden gruppene er helt avhengige av å angripe sivile for å overleve eller tjene på det. Her kan en mer offensiv tilnærming være helt nødvendig, slik man forsøker å gjøre med Lord’s Resistance Army i sentrale og østlige deler av Afrika i dag.

 

Noe for FN?

Under lanseringen av konseptet i New York i vår, ble det tatt godt imot av FNs Department of Peacekeeping Operations og Department of Political Affairs i FN-sekretariatet. State Department i USA er også meget interessert i forskningen og produktene fra FFI og Nodefic. FFI og Nodefic er nå i dialog med FN om hvordan konseptet kan tilpasses FNs eget behov.

Konseptet ble lansert i form av en rapport i New York våren 2016. Foto: FFI.
Last ned rapporten (PDF)
© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt