Skip Navigation Linksdefault

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Forskningen / Strategiske analyser og fellessystemer / Russisk forsvarsutvikling
Forskningen
Den atomdrevne ubåten Jurij Dolgorukij lå i vannet utenfor Severodvinsk i juli 2009. Den ble designet for å ha med Bulava interkontinentale missiler, som kan bære kjernefysiske ladninger. Foto: Scanpix / Alexander Zemlianitsjenko
Russisk militær strategi og beslutningstaking
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
08.02.2017
Linje
Hovedformålet med prosjektet er å understøtte Forsvarets og norske myndigheters behov for forskningsbasert kunnskap om Russlands nåværende og fremtidige utvikling på det militære og sikkerhetspolitiske området.

Russland står i en særstilling blant Norges potensielle sikkerhetsutfordringer. Som sentral premissleverandør for utformingen av det norske forsvaret, må FFI ha kunnskap om den forsvars- og sikkerhetspolitiske utviklingen i Russland og kunne konkretisere hva denne vil kunne innebære av sikkerhetsutfordringer for Norge og Nato i årene som kommer.

 

Tidligere russlandsprosjekter ved FFI har studert gjennomføringen og resultatene av den omfattende strukturelle omleggingen og materielle moderniseringen av det russiske forsvaret som ble initiert i 2007–2008. Hovedfokuset for dette prosjektet vil være på hvordan Russland kan tenkes å ville bruke sine militære maktmidler og hvordan Russland fatter beslutninger om militær maktbruk. I tillegg legges det opp til en videreføring av FFIs forskning på temaer som russisk forsvarsøkonomi, forsvarsindustri og militærteknologi.

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt