Skip Navigation LinksIKT-sikkerhet

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Forskningen / Strategiske analyser og fellessystemer / Cyber- og informasjonssikkerhet
Forskningen

​Illustrasjonsfoto: iStock

Cyber- og informasjonssikkerhet
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
07.01.2015
Linje
Stadig mer informasjon blir lagret i stadig mer komplekse informasjonssystem og vi blir samtidig avhengige av flere og flere digitale tjenester.

Informasjonssikkerhet handler om å sørge for at informasjon og tjenester er tilgjengelig for dem informasjonen er ment for, og ingen andre. Temaet har alltid vært viktig i Forsvaret ettersom mange av IKT-systemene er underlagt særlig høye sikkerhetskrav. Samtidig som en tar i bruk moderne hyllevare og moderne samhandlingsteknikker har en behov for robuste og sikre løsninger som fungerer selv om annen infrastruktur ikke er tilgjengelig.

 

FFI har arbeidet med slike problemstillinger i lang tid, og har et av landets mest spennende forskningsmiljøer innen informasjonssikkerhet. Våre forskningsområder inkluderer:

  • Defensive cyberoperasjoner, det vil si militære anvendelser av det digitale rom
  • Sikkerhet i mobiltelefoner og VoIP, inkludert smarttelefoner, sårbarhetsanalyser og informasjonslekkasje
  • Sikkerhet i trådløse og trådbundne kommunikasjonssystemer, inkludert nasjonal infrastruktur og administrasjonssystemer.
  • Identitetshåndtering, autentisering og tilgangskontroll, blant annet i forhold til utfordringene i militære nett
  • Sikker informasjonsutveksling mellom ulike sikkerhetsdomener og mellom systemer på ulike graderingsnivå, inkludert guardløsninger og tiltrodd informasjonsmerking
  • Tiltrodde systemer med høy tillit, blant annet MILS separasjonskjerner, TPM og håndtering av flere graderingsnivå
  • Programvaresikkerhet og operativsystemsikkerhet
  • Monitorering og deteksjon av innbrudd


I tillegg til å samarbeide nært med Forsvaret, deltar vi også i internasjonalt forskningssamarbeid innen informasjonssikkerhet, blant annet i regi av NATO Science and Technology Organization. Vi samarbeider også med norsk forsvars- og sikkerhetsindustri, NSM og akademiske institusjoner.


Studenter som er interessert i å skrive bachelor-, master- eller doktorgradsoppgave innen informasjonssikkerhet, oppfordres til å ta kontakt med ka-cyber@ffi.no.

 

Dersom du kan tenke deg en forskerstilling på FFI og har bakgrunn innen informasjonssikkerhet, så er vi alltid på utkikk etter nye medarbeidere.

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt