Skip Navigation LinksKompetansegrunnlag-for-spill

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Forskningen / Strategiske analyser og fellessystemer / Kompetansegrunnlag for spill
Forskningen
Kompetansegrunnlag for spill
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
07.06.2011
Linje
FFI har lang tradisjon for å anvende spill til ulike formål, for eksempel:
  • ​Bruk av scenarier og kartspill for analyser til støtte for løpende prosjekter, for eksempel knyttet til langtidsplanleggingen av Forsvaret, eller forskningen innen kritisk infrastruktur og nasjonal beredskap 
  • Sikkerhetspolitiske krisespill om (inter)nasjonale beredskapsproblemstillinger, for eksempel bilaterale krisespill med henholdsvis USA og Storbritannia
  • Oppdrag for aktører, både i Forsvaret og sivilt, om å utvikle og arrangere spill/øvelser til beredskapstrening, for eksempel den utvidete Forsvars- og justiskomiteen, ulike departementer osv.

Prosjektets formål er å understøtte arbeidet med spill og øvelser ved instituttet. Arbeidet skal bidra til følgende mål:

  • FFI får samlet sin kompetanse innen utvikling og gjennomføring av spill
  • FFI blir profilert som en attraktiv partner på dette feltet

Prosjektet vil med andre ord bidra til at spisskompetanse innen spill kan bli et strategisk virkemiddel og satsingsområde ved FFI.

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt