Skip Navigation LinksKortsiktige-og-langsiktige-kryptoutfordringer

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Forskningen / Strategiske analyser og fellessystemer / Kortsiktige og langsiktige kryptoutfordringer
Forskningen
Kortsiktige og langsiktige kryptoutfordringer
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
26.01.2015
Linje
Det var tittelen på et seminar arrangert av FFI 15. januar. Her finner du presentasjonene til nedlasting.

​Fra invitasjonen: 

Kryptografiske metoder spiller en fundamental rolle i Forsvarets sikkerhets-løsninger for IKT. Kravene til informasjonsutveksling i framtidens operasjoner forutsetter fleksibilitet og et utvalg relevante kryptografiske beskyttelsesmekanismer. Dette utfordrer dagens militære kryptografiske løsninger. Samtidig finnes kryptografiske løsninger av varierende kvalitet i en rekke kommersielle IKT-produkter.


FFI-prosjekt 1331 «Økt kunnskap innen kryptologi» har til hensikt å gi FFI en nødvendig bærebjelke for forskning og videre satsing innen IKT-sikkerhet. På bakgrunn av state-of-the-art på forskningsfeltet vil vi identifisere områder innen kryptologi med særlig relevans for Forsvaret på kort og lang sikt. Under dagens seminar vil vi blant annet belyse følgende problemstillinger:

  • Hvilke rolle spiller kryptografiske løsninger for Forsvarets IKT-systemer?
  • Hvordan sikre at Forsvaret har nødvendig kunnskap om kryptologi?
  • Hvordan sikre at Forsvaret har gode nok kryptografiske løsninger?
  • Innen sivil akademisk forskning er kryptologi et veletablert felt, både internasjonalt og nasjonalt. Hvordan kan Forsvaret best dra nytte av forskningsresultater?
  • Hvordan kan FFI bidra?

 

Presentasjoner

 

 

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt