Skip Navigation LinksMilitære-informasjonsoperasjoner

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Forskningen / Strategiske analyser og fellessystemer / Militærmakt og krisehåndtering
Forskningen
Militærmakt og krisehåndtering
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
22.10.2014
Linje
De siste to tiårene har globalisering og nedbygging av sikkerhetspolitiske blokker fundamentalt endret betingelsene for militær maktbruk.

Prosjektet er avsluttet. Problemstillinger identifisert i dette interimprosjektet blir videreført i prosjektet Cybermakt og informasjonsoperasjoner i et nytt trusselbilde (CITRUS), som startet 1. april 2015 og løper fram til 2018.

 

Samtidig har det moderne samfunnets anvendelse og avhengighet av avansert teknologi endret trusselbildet og ført til nye sårbarheter.

 

Fra å ha handlet primært om ledelse og organisering av kinetiske virkemidler, må nå et stadig større og mer sammensatt virkemiddelapparat vurderes for militær maktbruk. Hvilke type virkemidler som blir brukt og hvilke effekter disse vil kunne ha, er avhengig av stadig mer komplekse omstendigheter.

 

Mye tyder på at betydningen av ikke-kinetisk maktanvendelse ved militær krisehåndtering vil øke betraktelig i årene framover.

Formålet med dette prosjektet er å bidra til en mer effektiv militær krisehåndtering og maktutøvelse gjennom bedre koordinert bruk av kinetiske og ikke-kinetiske maktmidler.

 

Prosjektets søkelys vil være rettet mot den operative oppnåelsen av mål og anvendelsen av maktmidler, og hvilke føringer, behov og konsekvenser dette vil kunne ha for Forsvaret og dets operasjoner. Innen dette på mange måter nye området vil det være viktig for prosjektet å bidra til økt kompetanse for Forsvaret.


Dette er et interimprosjekt med ett års varighet, og skal også legge til rette for at resultater fra det pågående Cybermaktprosjektet ved FFl kan utnyttes i et oppfølgingsprosjekt.

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt