Skip Navigation LinksNettverksbasert-forsvar

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Forskningen / Strategiske analyser og fellessystemer / Nettverksbasert forsvar
Forskningen
Nettverksbasert forsvar
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
05.08.2011
Linje
Forsvarsdepartementets NbF-policy (nettverksbasert forsvar) ble utgitt høsten 2009. Denne legger til grunn en bred innretning mot utviklingen av et nettverksbasert forsvar, som en satsing på å utvikle og modernisere hele Forsvaret.
Forsvarssjefen har gitt sjef INI ansvaret for å lede denne utviklingen. Det skal legges et bredt og helhetlig perspektiv til grunn for utviklingen av NbF som vektlegger en iterativ utvikling. Dette innebærer at muligheter til forbedring skal valideres, og eventuelt realiseres, og komme til operativ anvendelse så hurtig som mulig.
 
Et viktig element i dette arbeidet vil være aktivt å nyttegjøre seg aktiviteter innen Forskning og Utvikling (FoU) og Concept Development and Experimentation (CD&E). Prosjektet skal i denne sammenheng støtte arbeid knyttet til videre realisering av viktige nettverkskoblinger i Forsvaret.
 
Formålet med prosjektet er å bidra til å øke Forsvarets evne til å bruke funn fra Forsvarets FoU- og CD&E-virksomhet, som på kort og midlere sikt kan bidra til økt operativ evne. 
 
Prosjektet skal etablere en metode for å identifisere funn og anbefalinger fra FoU- og CD&E-aktiviteter, som er spesielt relevante for den videre utviklingen av NbF/Forsvaret, og tilrettelegge for at dette inngår som et helhetlig beslutningsunderlag i den etablerte struktur- og kapabilitetsutviklingsprosessen.
 
Prosjektet skal med dette bidra til at det konkretiseres og utvikles hensiktsmessige metoder, prosesser og verktøy som grunnlag for styring og prioritering av aktiviteter som inngår i utviklingen av NbF.
Foto og illustrasjon: FFI
© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt