Skip Navigation LinksHvem-er-best-til-a-forutsi-framtiden

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Forskningen / Strategiske analyser og fellessystemer / Globale trender / FFIs prediksjonsturnering
Forskningen
FFIs prediksjonsturnering
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
19.09.2017
Linje
Hvor gode er vi egentlig til å forutsi utviklingen innen forsvars- og sikkerhetspolitikk? Er eksperter bedre enn andre? Dette er noe av det vi skal undersøke i en treårig prediksjonsturnering. Og vi trenger din hjelp!

Alle som ønsker å delta kan registrere seg på prediksjonsturnering.ffi.no eller på turneringens Facebook-side (FFIs prediksjonsturnering). Her vil også resultater fra turneringen bli publisert underveis.


Skal måle treffsikkerheten

Mange av stridsspørsmålene i dagens forsvarsdebatt kan spores tilbake til motstridende antakelser om hvordan et framtidig angrep på Norge vil se ut, hvor villige våre allierte vil være til å komme oss til unnsetning, hva fienden vil ønske å oppnå og hvordan han vil gå fram.

Problemet er at alle kan ikke ha like rett om hva som vil skje i framtiden. Gitt de potensielt katastrofale konsekvensene av å ta feil, er det ikke likegyldig hvilke forskere, offiserer eller eksperter beslutningstakerne hører på når de skal avgjøre hva slags forsvar vi trenger. Beslutningstakere bør stille høye krav til hvem de hører på og vi bør alle være kritisk til hvordan vi danner oss oppfatninger om framtidens forsvar. Én måte å gjøre dette på er å måle hvor gode eller dårlige vi faktisk er til å forutsi de forsvars- og sikkerhetspolitiske premissene vi legger til grunn for konklusjonene vi trekker.

Som en del av prosjektet Globale trender og militære operasjoner, arrangerer derfor FFI en prediksjonsturnering de neste tre årene. Hensikten er å undersøke hvor treffsikre vi er på å svare på spørsmål av relevans for Forsvaret, som alt fra valgresultater, krig og konflikt til forsvarsøkonomisk utvikling og teknologiske gjennombrudd.

Absolutt alle som vil kan delta i turneringen – fra ansatte i forsvarssektoren til engasjerte forsvarsvenner og eksperter i media. Tidligere studier har for eksempel vist at noen typer eksperter er gjennomgående dårligere enn andre til å forutsi hva som vil skje i framtiden. Andre studier har vist at det finnes personer, også uten relevant erfaring, som har en reell og systematisk evne til å forutsi forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål.

Hva er en prediksjonsturnering?

En prediksjonsturnering er en konkurranse der det er om å gjøre å forutsi hva som vil skje i framtiden. Tidsperspektivene kan varier fra noen uker og måneder til flere år. I FFIs prediksjonsturnering vil du ikke bare bli bedt om svare på om du tror noe vil skje, men også å tallfeste hvor sannsynlig du tror det er.

I forkant av det amerikanske presidentvalget kunne du for eksempel ha blitt spurt: Vil Donald Trump vinne det amerikanske presidentvalget i 2016? La oss si at du svarte at det var 90 prosent sannsynlig at Trump kom til å vinne. Som kjent vant Trump valget. Du ville da ha fått en bedre score enn en annen person som svarte at det var 60 prosent sannsynlig, selv om dere begge hadde «riktig» fordi dere begge trodde han kom til å vinne når dere svarte at det var mer enn 50 prosent sannsynlig. For å gjøre det bra må du oppgi høye sannsynligheter til hendelser som faktisk skjer, og lave sannsynligheter til de som ikke gjør det.

Følg med på hvor godt du treffer

Alle deltakerne i turneringen vil delta som enkeltpersoner, men også som del av ulike grupper.

Prosjektet ønsker blant annet å sammenlikne prediksjonsevnen til ulike deler av forsvarssektoren. Hvem er for eksempel best av Forsvarsdepartementet, de ulike forsvarsgrenene eller avdelingene ved FFI? I tillegg skal prediksjonsevnen til ulike grupper deltakere sammenlignes, for eksempel kvinner og menn, unge og gamle, offiserer og forskere, forsvarseksperter og forsvarsinteresserte amatører. Alle som deltar vil også kunne sjekke hvor godt de treffer sammenliknet med for eksempel tilfeldig gjetning, der det gis lik sannsynlighet til alle svaralternativene.

Etter at du har registrert deg vil du få tilsendt en epost med fem spørsmål i begynnelsen av hver måned. Du må ikke svare på alle spørsmål. Du blir heller ikke diskvalifisert om du ikke svarer på noen spørsmål en bestemt måned. Når et spørsmål er avgjort, vil du få tilsendt en mail med scoren din og hvilken plass du havnet på.

Ingen navn vil bli offentliggjort, med unntak av de fem beste deltagerne på et bestemt spørsmål og sammenlagt gjennom turneringen. Hensikten er å hedre de som gjør det bra og motivere andre til å bli bedre, men alle kan selvfølgelig reservere seg mot å bli navngitt på topplistene hvis de ønsker det.
 
Det er vår kollektive evne til å skape et bedre beslutningsgrunnlag for framtidens forsvar som skal forbedres – og til det trenger vi hjelp fra alle. Kanskje viser det seg at det finnes noen grupper som er bedre enn andre til å forutsi visse typer spørsmål?

Dersom du har spørsmål eller ønsker å høre mer om turneringen, ta kontakt med arrangør av turneringen, forsker Alexander W. Beadle (alexander.beadle@ffi.no).

FFIS PREDIKSJONSTURNERING

  • En treårig konkurranse for alle som er interessert i forsvars- og sikkerhetspolitikk
  • Du får fem spørsmål i begynnelsen av hver måned om alt fra valgresultater og forsvarsøkonomisk utvikling til krig, konflikt og teknologi

  • Registrer deg og les mer på prediksjonsturnering.ffi.no


Eksempler på spørsmål

  • Hvor mange Nato-land vil oppfylle målet om å bruke 2 prosent av BNP på forsvar i 2020?
  • Vil Donald Trump trekke seg som president før perioden hans er over?

  • Vil et digitalt angrep sette én eller flere kritiske infrastrukturer i Norge ut av spill i løpet av 2017?

  • Hvor mange mennesker vil bli drept av islamistisk terror i Europa i 2018?

  • Vil norske soldater miste livet i stridshandlinger på norsk territorium i løpet av de neste ti årene?


© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt