Skip Navigation Linksdefault

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Forskningen / Totalforsvar / Beskyttelse av samfunnet (BAS)
Forskningen
​Soldater fra Hans Majestet Kongens Garde under øvelse på Rena.
Foto: Forsvarets mediesenter/Ole Gunnar Henriksen Nordli
Beskyttelse av samfunnet
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
13.12.2017
Linje
Prosjektene i serien ”Beskyttelse av samfunnet” har vært gjennomført ved FFI siden 1994, i samarbeid med en rekke aktører innenfor sivil beredskap og samfunnssikkerhet.

​Justis- og beredskapsdepartementet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har vært hovedsamarbeidspartnere i alle prosjektene.

De første prosjektene arbeidet med overordnede problemstillinger for den sivile beredskap etter den kalde krigens slutt. Etter hvert så man at det var flere utfordringer knyttet til sårbarheter i kritisk infrastruktur i Norge, noe som ble et hovedtema i flere av prosjektene.

Egne prosjektsider for BAS 6BAS 7 og BAS 8 er publisert og tilgjengelig i venstremenyen.
 
Les også artikkelen FFIs forskning på samfunnssikkerhet.

 

Kontakt

Janet M. Blatny, avdelingssjef Beskyttelse og samfunnssikkerhet

 

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt