Skip Navigation LinksCBRNE-beredskap

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Forskningen / Totalforsvar / Undervisning i CBRNE-beredskap
Forskningen

​Undervisning for Forsvaret og sivile etater. Foto: FFI.

Undervisning i CBRNE-beredskap
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
11.05.2017
Linje
FFI har lang erfaring med undervisning i CBRNE-beredskap, både for Forsvaret og for sivile etater.

​Kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R), nukleært materiale (N) og eksplosiver (E) kan sette liv og helse i fare og forårsake skade på miljøet eller på viktige verdier og funksjoner i samfunnet.

 

Last ned informasjonsark om FFIs undervisning i CBRNE-beredskap

 

CBRNE-hendelser kan forekomme i hele krisespekteret. En effektiv og samordnet CBRNE-beredskap må bygge på en god trussel-, risiko- og sårbarhetsforståelse. Undervisningen har som mål å gi økt kunnskap om CBRNE-trusler, selve stoffene, og beredskaps- og sikringstiltak for å kunne beskytte seg mot midlene.

 

Viktige temaer er:

  • Trusselforståelse – hva er CBRNE-midler, hvordan spres de og hvordan virker de?
  • Forebygging – risiko- og sårbarhetsanalyser, internasjonale avtaler.
  • Beredskap – planlegging, ressurser og kompetanse, medisinske motmidler, øvelser og læring.
  • Håndtering – krisehåndtering og konsekvensreduserende tiltak, behandling av skadde, bruk av beskyttelsesutstyr, deteksjon/påvisning, prøvetaking og prøvehåndtering.
  • Gjenoppretting – fjerning av CBRNE-midler, klarering av områder.

 

Vi tilpasser undervisningen etter ulike kunnskapsnivå og behov. FFI følger kontinuerlig med på den vitenskapelige utviklingen, og vi legger vekt på at dette gjenspeiles i undervisningen. Vi har tilgang til eksperter og fasiliteter gjennom internasjonale samarbeidspartnere. Dette kan legges inn i våre kurs.


Målrettet CBRNE-undervisning

FFI kan tilby kurs med fordypning i de enkelte CBRNE-kategoriene.


Vi holder blant annet kurs med spesiell vekt på improviserte eller hjemmelagede eksplosiver og deres utgangsstoffer. Vi holder også kurs om legionellabakterien, med vekt på analyser og risikoreduserende tiltak mot smitte og spredning.


Andre kurs er rettet mot bruk av dedikert utstyr for påvisning og deteksjon av CBRNE-midler. I kursene legger vi spesiell vekt på praktisk øving ved at kursdeltakerne får teste utstyret med blant annet reelle kjemikalier og biologiske simulanter.


Vi arrangerer også praktiske øvelser i søk og påvisning/deteksjon av CBRNE-midler, med evaluering i etterkant. Dette kan inngå som en del av mer omfattende kurs eller være separate kurs.


Vi kan delta på kurs i CBRNE-vern/beredskap som holdes utenfor FFI. Eksempler på dette er undervisning for Dykker- og froskemannsenteret til Marinen og for sivile institusjoner som Oslo brann- og redningsetat og Sivilforsvarets beredskaps- og kompetansesenter.


Høyere utdanning innen CBRNE-beredskap

FFI har tett samarbeid med akademia. Vi tilbyr oppgaver og veileder studenter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Oppgavene kan enten inngå som en del av selve utdanningen eller være bestemte oppgaver for studenter som har sommerjobb ved FFI. Dette er også en viktig del av rekrutteringen for instituttet. Mange forskere har startet sin karriere ved FFI som studenter.


Øvelser i CBRNE-beredskap og krisehåndtering

FFI planlegger, gjennomfører og evaluerer diskusjons- og spilløvelser innenfor en rekke områder, inkludert CBRNE-beredskap og krisehåndtering. Vi utarbeider relevante og realistiske scenarioer som grunnlag for både simulerte og reelle øvelser. Scenarioene er basert på kunnskap om aktuelle stoffer, modellering av hvordan stoffene vil spre seg og en forståelse av konsekvensene av eksponering. Vi bidrar også med evaluering i fullskala kisehåndteringsøvelser, for eksempel øvelsen HarbourEx 2015.


Internasjonalt har FFI hatt ansvar for planlegging og gjennomføring av CBRN-øvelser i regi av flere EU-prosjekter, for eksempel EDEN (End-user driven DEmo for cbrNe) og Trimodex.


Kontaktperson:
Hanne Breivik, forskningsleder
Hanne.Breivik@ffi.no

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt