Skip Navigation LinksRealistisk-ovelse-SICA

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Forskningen / Totalforsvar / Realistisk øvelse for FFIs SICA-lag
Forskningen
Realistisk øvelse for FFIs SICA-lag
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
05.12.2011
Linje
SICA-laget (Sampling and Identification of Chemical Agents) fra Avdeling beskyttelse var i aksjon i Larvik. Fullt verneutstyr og presseoppbud til tross: Situasjonen var udramatisk.
FFI har Norges eneste laboratorium med kompetanse og kapasitet til å påvise og identifisere kjemiske trusselstoffer. Da det under gravearbeid i Larvik dukket opp flasker med ukjent innhold som sannsynligvis stammet fra andre verdenskrig, var det derfor én ting å gjøre; ringe til Kjeller.
 

Rutine å varsle FFI

De gamle kjemikalieflaskene dukket opp i september i forbindelse med byggingen av Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik. På tomten skal tyske styrker ha hatt en sanitetsleir under krigen.
Slike funn medfører som regel at FFI blir koblet inn for å gi råd og eventuelt analysere prøvene. Anleggsarbeidet ble stoppet, og FFI fikk oversendt bilder av funnet.
 

Fant tåregass i fjor

Dette var for øvrig ikke første gang det dukket opp gamle kjemikalieflasker på denne tomten. Også i fjor ble FFI kontaktet etter et funn av kjemikalieflasker. De flaskene som da ble funnet avga gasser og virket irriterende på øyne.
– I fjor kunne vi raskt slå fast at én av flaskene som ble funnet sannsynligvis inneholdt tåregass, forteller forskningssjef på Beskyttelse, Bjørn Arne Johnsen.
Dette baserte forskerne på sin erfaring med lignende funn fra andre steder i Norge. FFI-forskerne analyserte også prøver som bekreftet antakelsen.
 

Ukjent beholder

Flaskene som ble funnet nå i høst inneholdt ikke tåregass, men én av dem var en type flaske som ikke var påvist tidligere. Den måtte derfor analyseres nærmere i laboratorium for at FFIs forskere skulle kunne gi råd om hvordan den burde behandles.
Og resultatet? Det skal vi komme tilbake til.
 

En mulighet for å øve

For at FFI skal kunne opprettholde den nødvendige kompetansen, er forskere avhengig av å trene på prosedyrer og rutiner, derfor benyttet de henvendelsen fra Larvik til å teste et SICA-lag (Sampling and Identification of Chemical Agents).
SICA-laget opptrer i fullt verneutstyr og vekker således oppsikt der det opererer. De ansvarlige på byggeplassen i Larvik mente imidlertid at FFIs øvelse bare ville virke positivt. Nærmiljøet fikk se at slike funn av kjemikalier tas på alvor og håndteres av kyndig personell. Lokalpressen ble også varslet.
 

God læringseffekt

I løpet av en kveld og tidlig morgen var SICA-laget reiseklart.
– Det er viktig å kunne være operative på svært kort varsel dersom det er påkrevd, sier Bjørn Arne Johnsen.
For FFI ga øvelsen svært god trening i å etablere rent og urent område, påkledning av verneutstyr, bruk av utstyr og detektorer, prøvetaking, dokumentering, pakking og transport av prøver, rensing av prøver og personell, avkledning og selvfølgelig analysearbeid på laboratoriet.
 

Udramatisk innhold

– Men hva innholdt de ukjente flaskene?
– Analysene bekreftet det vi forventet ut i fra den dokumentasjon vi hadde fått fra Tyskland. Flaskene var en del av et sett med og den ene flasken inneholdt et rensemiddel, trikloretylfosfat, og den andre ulike petroleumsprodukt, forteller Bjørn Arne Johnsen.
Trikloretylfosfat ble brukt av tyskerne under andre verdenskrig til rens av utstyr.
Forskerne våre vil bruke erfaringene fra Larvik til å videreutvikle prosedyrer og utstyr som skal benyttes ved slike oppdrag.
 
Fra andre verdenskrig. Bjørn Pedersen og Bjørn Arne Johnsen viser fram en av de gamle kjemikalieflaskene. Foto: Østlandsposten
Rask deteksjon. For å gjøre en rask vurdering av flaskene som ble funnet, benytter SICA-laget detektorer som er spesielt tilpasset kjemiske trusselstoffer. Her gjør Fatima Hussain et søk på en av flaskene med detektorene AP4C og CAM. Foto: FFI
Dette er noen av prøvene som ble funnet på tomten. Foto: FFI
FFIs SICA-lag gjør seg klart til å starte prøvetakingen. Kofferten inneholder utstyr for å ta prøver. Fra venstre: Berit H. Gilljam, Janne Tønsager og Fatima Hussain. Foto: Østlandsposten
FFIS SICA-BEREDSKAP
strek
- Identifikasjonslaboratoriet ved FFI er Norges eneste laboratorium med kompetanse og kapasitet til å påvise og identifisere kjemiske trusselstoffer.

- FFI kan også stille med nødvendig ekspertise til prøvetaking og håndtering av prøver, slik at de kan transporteres og leveres til laboratorieanalyse etter retningslinjer som skal sikre bevis for en eventuell juridisk oppfølging.

- FFI holder kurs i prøvetaking for Forsvaret FFI deltar også i NATOs samarbeidsgrupper innen prøvetaking
© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt