Skip Navigation LinksASSET

Forskningen
ASSET
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
24.03.2015
Linje
FFI er partner i EU-prosjektet Action Plan in Science in Society Related Issues in Epidemics and Total Pandemics (ASSET).

Prosjektet har totalt femten partnere fra elleve land, som har fått tildelt midler fra EUs sjuende rammeprogram innen Science in Society (SiS)-programområdet. Det tilhører Mobilisation and Mutual Learning Action Plan (MMLAP) med epidemier og pandemier som emneområde. Prosjektet har en varighet på fire år, fra 1. januar 2014 til 31. desember 2017.

 

Formålet med prosjektet er å forme et partnerskap med komplementære perspektiver, kunnskap og erfaringer, som skal legge til rette for å løse utfordringer som oppstår ved epidemier, pandemier og relatert krisehåndtering. Prosjektet kartlegger utfordringer i globale pandemier, og utarbeider en strategi for å identifisere nødvendige ressurser.

 

Prosjektet har en unik tilnærming: Offentlig helse, vaksine- og epidemiologisk forskning, samfunnskunnskaper, juss, etikk, kjønnsstudier, forskningskommunikasjon og medier er kombinert for å utvikle en integrert tverrfaglig strategi. Disse vil brukes i forskjellige stadier av forskningssyklusen og kombinere lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt