Skip Navigation LinksBFREE

Forskningen
BFREE
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
25.03.2015
Linje
FFI deltar som partner i EDA-prosjektet Sikker håndtering av CBRN blandede prøver; Biologiske utfordringer og løsninger (BFREE). FFI er koordinator av prosjektet.

BFREE har syv partnere som får tildelt midler fra European Defence Agency (EDA)-programmet “Defence R & T Joint Investment Programme on CBRN Protection (JIP-CBRN)”.  Prosjektet ble initiert 31. mai 2013 og skal ferdigstilles 30. november 2015.


Formålet med arbeidet er å validere utvalgte metoder for håndtering av CBRN-blandede prøver. Det vil si prøver som kan inneholde biologiske, kjemiske og radiologiske trusselstoffer.
Arbeidet må ta hensyn til problemstillinger som berører både

  • HMS - hvordan beskytte personell mot kjemisk, biologisk og radiologisk eksponering, og
  • kvalitet - om håndteringen av prøvene påvirker kvaliteten på de kjemiske, biologiske eller radiologiske analysene


Prosjektet vil spesielt finne ut hvordan vi skal kunne fjerne biologisk forurensning fra en prøve som skal sendes til laboratoriet for kjemiske analyser. Et optimalisert sett med prosedyrer for håndtering av blandede prøver skal evalueres i en avsluttende ringtest med deltagere fra de syv BFREE-partnerne og inviterte EU-laboratorier.

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt