Skip Navigation LinksBiologisk-beredskap,-beskyttelse-og-trussel

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Forskningen / Totalforsvar / Biologisk trussel, beredskap og beskyttelse
Forskningen
Biologisk trussel, beredskap og beskyttelse
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
25.03.2015
Linje
Biologiske trusler kan utgjøre en fare for Norges militære styrker både i inn- og utland, og i det sivile samfunn.

En tidsriktig og vitenskapelig forankret forståelse for hvordan biologiske trusselstoffer kan misbrukes, og hvordan vi best forhindrer, forbereder oss på og beskytter oss mot slikt misbruk, er en forutsetning for utvikling og dimensjonering av kostnadseffektive og relevante forsvarskapasiteter innen biologisk beredskap og beskyttelse.

 

FFI har siden 1998 på oppdrag fra Forsvarsdepartementet (FD) og Forsvaret levert målrettet forskning som har bidratt til kunnskapsgenerering innen fagfeltene biologisk beredskap, beskyttelse og trusselforståelse. FFI bistår FD og Forsvaret med faglig rådgivning, og utgjør en kunnskapsbase for norske militære og sivile myndigheter og beredskapsaktører i spørsmål om biologiske trusler.


FFI deltar aktivt i en rekke forskningssamarbeider innen NATO (North Atlantic Treaty Organization), EDA (European Defence Agency), NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation) og EU, i bilaterale samarbeid med FFIs søsterorganisasjoner i flere europeiske land, USA og Canada, samt i det trilaterale samarbeidet mellom Norge, England og Nederland i ANNCP (Anglo Netherlands Norwegian Collaboration Project).

Biologiske trusselstoffer

Biologisk materiale som kan forårsake skade, sykdom eller død hos mennesker, dyr eller planter ved tilsiktet eller utilsiktet eksponering.
 
Kan spres i luft som biologiske aerosoler (bioaerosoler), blandes i næringsmidler (mat/vann) eller smitte via biologiske vektorer (insekter, dyr eller mennesker).
 
Omfatter mikroorganismer (bakterier, virus, sopp, rikettsier), genetisk endrede mikroorganismer og biologiske toksiner (giftstoffer produsert i levende organismer).

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt