Skip Navigation LinksEBLN

Forskningen
EBLN
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
24.03.2015
Linje
FFI deltar i EDA-prosjektet European Biodefence Laboratory Network (EBLN2).

Prosjektet er et European Defence Agency (EDA) kategori B-prosjekt, hvor konsortiet blir enige om et budsjett, men hvor hver enkelt deltakernasjon skaffer finansiering for egen deltagelse.  Prosjektet har ti partnere og ble startet 25. februar 2013. Det skal ferdigstilles i februar 2016. Dette er en videreføring av to tidligere EDA-prosjekter.

 

Formålet er å videreutvikle typingsmetodikk for å bestemme genotype til ulike biologiske trusselstoffer i forbindelse med smitteoppsporing og/eller i rettsmedisin. Databaser som inneholder store mengder typingsdata til sammenlignende analyser ved nye sykdomsutbrudd eksisterer allerede. Prosjektet vil jobbe videre med utvikling, validering og kurering/vedlikehold av slike eksisterende referansekolleksjoner.

 

Praktisk vil arbeidet omfatte helgenomsekvensering av isolater fra referansekolleksjonene, identifisering av nye typingsmarkører, etablering av referansedata for farlige virus, inkludering av typingsdata fra nye og/eller atypiske isolater til referansekolleksjonene, samt inkludering av fenotypisk analyse av mikroorganismer som supplerende metodikk til molekylære analyser.

 

Prosjektet ønsker å jobbe mot å kunne oppdage, identifisere og karakterisere tilsiktet bruk av biologiske trusselstoffer på en robust og god måte. ​

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt