Skip Navigation LinksMIRACLE

Forskningen
MIRACLE
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
26.03.2015
Linje
FFI er med i EU-prosjektet Mobile Laboratory Capacity for the Rapid Assessment of CBRN Threath Located within and outside EU (MIRACLE).

Prosjektet har totalt åtte partnere fra sju land, og har fått tildelt midler fra EUs sjuende rammeprogram innen Security-programområdet. Det er et Coordination and Support Action (CSA) prosjekt, og det har en varighet på 18 måneder fra 1. desember 2013 til 31. mai 2015.

 

Skulle villede eller ikke-villede hendelser med spredning av CBRN-agens skje, er det viktig med rask identifikasjon av agens. Det er viktig å få avklart så raskt som mulig om det er en reell trussel og få identifisert denne. Identifikasjon kan gjøres i en mobil lab eller prøver kan sendes til et laboratorium.  Fordelen med en mobil CBRN-analysekapasitet er at identifikasjon kan skje raskt.

 

Formålet med MIRACLE-prosjektet er å definere et harmonisert konsept for et mobilt CBRN-laboratorium, samt å kartlegge behov og løsninger for deployering av laboratoriet ved kriser innenfor og utenfor EU.

 

Et typisk scenario utenfor EU er utbrudd av Ebola i Vest Afrika, der analyser av prøver på stedet er en stor fordel. Prøvene analyseres raskt og en slipper transport i områder med dårlig infrastruktur.

 

Delmålene i prosjektet er å definere en samling scenarier der en mobil kapasitet er nyttig, lage en oversikt over mobile kapasiteter som allerede finnes, foreslå et harmonisert konsept for deployering, utstyr, instrumenter og prosedyrer som er nødvendig. Et annet mål er å sikre at alle relevante aktører innenfor CBRN-området, industri, sluttbrukere og EU-kommisjonene holdes oppdatert om resultatene i MIRACLE.

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt