Skip Navigation LinksSLAM

Forskningen
SLAM
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
26.03.2015
Linje
FFI har deltatt i EU-prosjektet Standardisation of Laboratory Analytical Methods (SLAM).

Prosjektet hadde totalt sju partnere fra sju land og fikk tildelt midler fra EUs sjuende rammeprogram innen Security-programområdet. Det var et Coordination and Support Action (CSA) prosjekt. Prosjektet hadde en varighet på 24 måneder fra april 2012 til mars 2014.

 

Formålet med prosjektet var å undersøke behovet for standardisering av CBRN-analytiske metoder og foreslå et veikart for hvordan dette kan implementeres i EU. SLAM har gjennom bakgrunnsstudier av behov og tilgjengelige prosedyrer for prøvetaking, analyse og transport av CBRN-agens kartlagt behov for framtidig standardisering. I tillegg til å inkludere CBRN-agens alene i en prøve, har fokus vært på prøver som inneholder en blanding av ulike trusselstoffer.

 

Arbeidet har foregått ved innsamling av informasjon og diskusjon med brukere og ansvarlige myndigheter i ulike land.

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt