Skip Navigation LinksSNIFFER

Forskningen
SNIFFER
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
25.03.2015
Linje
FFI deltar i EU-prosjektet Sensory devices network for food supply chain security (SNIFFER). Prosjektet har totalt åtte partnere fra seks land, som har fått tildelt midler fra EUs syvende rammeprogram innen Security-programområdet.

Prosjektet tilhører et «capability project» og har en varighet på tre år, fra 1. mai 2013 til 30. april 2016.


Formålet med prosjektet er å designe og utvikle et system for hurtig, «on site» deteksjon av kjemiske (C) biologiske (B) og radiologiske (R) trusselstoffer i matproduksjonskjeden. Det overordnede målet er å sikre tidlig varsling av CBR-hendelser i matproduksjonskjeden og dermed øke mattrygghet i EU. 

 

Prosjektet vil evaluere eksisterende sensorteknologi i tillegg til å utvikle nye komplementære sensormetoder som er egnet for bruk «on site», for eksempel i en næringsmiddelbedrift. I prosjektet vil en ta sikte på å integrere eksisterende og nyutviklede sensorer i et sensornettverk som kommuniserer direkte med en sentral oppkoplingssentral.


Retningslinjer for forsvarlig håndtering av eventuelle positive CBR-varslingssignaler fra sensornettverket vil også bli utarbeidet.

 

SNIFFER-prosjektet har egen nettside: www.fp7-sniffer.eu/ 

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt