Skip Navigation LinksTE-BIODIM

Forskningen
T&E BIODIM
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
26.03.2015
Linje
Exchange of Information and Scoping Study Concerning Test & Evaluation of Biological Sampling, Identification and Detection Equipment Phase 1.

FFI er med i European Defence Agency (EDA)-prosjektet T&E BioDIM. Det er totalt sju land som deltar og FFI har ansvar for å koordinere prosjektet.

 

Programmer for test og evaluering (T&E) av utstyr for biologisk deteksjon, identifikasjon og monitorering (BioDIM) er ikke koordinert på tvers av landegrensene. Det er ønskelig å definere en europeisk Bio-DIM kapasitet, og det er derfor viktig med koordinering av de ulike programmene. 

 

Formålet med T&E BioDIM-prosjektet er å definere felles standarder for T&E vedrørende biologisk deteksjon, identifikasjon og monitorering (BIODIM). Målet er å etablere T&E-protokoller som kan brukes ved testing av utstyr, og at disse utgjør en referanse for ulike utviklingsprosjekter.

 

Dette prosjektet har som langsiktig ambisjon å produsere harmoniserte og eventuelt standardiserte T&E-protokoller. Prosjektet har to faser: Informasjons- og evalueringsfasen, som er av minimal kostnad for de medvirkende land, etterfulgt av en fase med eksperimentering.

 

Engelsk kortfattet oppsummering av T&E BioDIM Fase 1-prosjektet (PDF)

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt