Skip Navigation LinksTWOBIAS

Forskningen
Forskere transporterer en mistenkelig forsendelse under en øvelse ved FFI. Foto: FFI
TWOBIAS
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
05.08.2011
Linje
FFI er koordinator for EU-prosjektet "Two Stage Rapid Biological Surveillance and Alarm System for Airborne Threats” - TWOBIAS.
Prosjektet har totalt ti partnere fra seks land, som har fått tildelt midler fra EUs 7. rammeprogram innen Security-programområde.
 
Prosjektet tilhører et ”capability project” med “Biologisk deteksjon” som emneområde. Prosjektet har en varighet på tre år; 1. juli 2010 - 30. juni 2013.
 
Formålet med prosjektet er å utvikle et to-trinns monitoreringssystem for å detektere og identifiksere biologiske trusselstoffer i luft. Systemet baserer seg på å videreutvikle og forbede nåværende detektorsystemer, i tillegg til å utvikle et microfluidsystem for identifisering av patogene bakterier i luft. Prosjektet er unikt, fordi det skal benytte en reell operativ undergrunnsbane sentralt i Europa for å teste og evaluere monitoreringssystem.
© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt