Skip Navigation LinksCBRN-senarioer

Forskningen
CBRN-senarioer
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
05.06.2015
Linje
Et sett med CBRN referanse- og planscenarioer er utviklet i nært samarbeid med Forsvaret.

​Et slikt sett av scenarioer kan benyttes i flere prosjekter for å videreutvikle CBRN-vernet i Forsvaret. Scenarioene tar utgangspunkt i de rammebetingelser og overordnede scenarioer som legges til grunn i Forsvarets langtidsplanlegging for hele krisespekteret fra fred, til krise og krig.


Prosjektet støtter Forsvaret med utvikling av verktøy som bidrar til at kjemiske og radiologiske trusler inkluderes i den operative farekartleggingen, og støtter Forsvaret i utdanning i krisehåndtering på taktisk, operativt og strategisk nivå.

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt