Skip Navigation LinksKjernevåpen

Forskningen

"Odin-bomben" ble spesiallaget for å representere et "kjernevåpen" i en nedrustningsøvelse i United Kingdom - Norway Initiative i 2009. ​Foto: FFI.

Kjernevåpen
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
10.06.2015
Linje
Kjernevåpen er de mest dramatiske masseødeleggelsesvåpen som eksisterer. Deres eksistens og mulige bruk, tilsiktet eller ikke, har utgjort en betydelig trussel siden 1945 og har vært en vesentlig del av globale forsvars- og avskrekkingsstrategier.

FFI har siden instituttet ble grunnlagt bygd opp unik nasjonal kunnskap om kjernevåpens oppbygging, virkemåte og konsekvenser ved bruk, samt all tilhørende infrastruktur med produksjon, transport, håndtering og lagring av ulike materialer og komponenter. Instituttet har på denne måten bidratt med et teknologisk grunnlag for Forsvarets og andre norske myndigheters vurderinger.


Norge må selv besitte grunnleggende kunnskap om kjernevåpen da Ikke-spredningsavtalen for kjernevåpen forbyr utveksling av slik informasjon mellom land. FFIs kunnskap om kjernevåpen brukes i løpende analyser og rådgiving om trussel, beredskap, ikke-spredning, nedrustning og eksportkontroll for norske myndigheter.

 

Les også faktaarkene Virkninger av kjernevåpen (2006) og Effects of Nuclear Weapons (2014).


FFI deltar i et samarbeid finansiert av Utenriksdepartementet (UD) innen kjernefysisk nedrustning og ikke-spredning. Dette omfatter FFI, Institutt for energiteknikk (IFE), NORSAR og Statens strålevern og har pågått siden 2006.


En viktig del av dette samarbeidet er det såkalte “United Kingdom-Norway Initiative” (UKNI), et samarbeid mellom de norske institusjonene, det britiske forsvarsdepartementet og Atomic Weapons Establishment (AWE) om verifikasjon av kjernefysisk nedrustning.


Det er utfordrende å utføre en slik verifikasjonsprosess uten at inspektørene får tilgang til sensitiv og ulovlig informasjon om kjernevåpen og deres oppbygning. I flere øvelser har partnerne utviklet prosedyrer og trent på betinget tilgang til sensitive lokaliteter og i fellesskap utviklet en såkalt informasjonsbarriere. Det har også vært avholdt en serie studentøvelser ved IFE.

 

Samarbeidet har blant annet resultert i et paper som ble offentliggjort i FN mai 2015: The United Kingdom-Norway Initiative: further research into the verification of nuclear warhead dismantlement

 

Andre oppdrag for UD

FFI har studert den kjernefysiske utviklingen i Kina og India i samarbeid med Institutt for forsvarsstudier (IFS).


FFI har også sett på omstendighetene rundt en mulig masseødeleggelsesvåpen fri sone i Midtøsten.
Videre har FFI et oppdrag for UD innen kjerneteknologisk utvikling i Iran. Prosjektgruppen har fulgt utviklingen i Iran siden 2003 og utgitt flere rapporter om temaet. Se aktuelle rapporter i faktaboks.


FFIs arbeid med kjernevåpenspørsmål i grenselandet mellom politikk og teknologi er høyst relevant for norske beslutningstakere, spesielt UD og norske delegater i aktuelle internasjonale fora.

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt