Skip Navigation LinksReaktordrevne-fartøyer

Forskningen

​USS Asheville, en amerikansk Los Angeles-klasse reaktordrevet angrepsubåt. Foto: Wikipedia Commons.

Reaktordrevne fartøyer
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
23.06.2015
Linje
FFIs interesse for atomubåter og andre reaktordrevne, militære fartøyer skyldes både at de er militære plattformer for transport og avfyring av kjernevåpen, og at de er militære fartøyer med kjernefysisk framdrift.

​FFI har tidligere vært involvert i internasjonale prosjekter knyttet til atomubåter og utfordringene knyttet til uhell under drift og dekommisjonering av disse.


FFIs kompetanse innen reaktordrevne fartøyer er aktualisert gjennom den økende satsningen flere nasjoner viser i nordområdene. Norge kan forvente økende trafikk av reaktordrevne fartøyer, spesielt atomubåter, langs kysten, og dermed også økende sannsynlighet for hendelser der denne typen fartøyer er involvert. Slike risikoer og eventuelle hendelser må norske sivile myndigheter og Forsvaret kunne vurdere og håndtere.

© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt