Skip Navigation Linksdefault

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Forskningen / Totalforsvar / Masseødeleggelsesvåpen – trussel og beredskap
Forskningen

​Amerikansk kjernevåpentest Ivy Mike den 31. oktober i 1952. Dette var den første prøvespregningen av et termonukleært våpen, en hydrogenbombe. Foto: National Nuclear Security Administration/Nevada Field Office.

Masseødeleggelsesvåpen - trussel og beredskap
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
05.06.2015
Linje
Tilsiktede eller utilsiktede hendelser med kjemiske, biologiske, radiologiske og nukleære (CBRN) trusselstoffer eller -våpen kan få alvorlige konsekvenser for Forsvarets personell og sivilbefolkningen, nasjonalt og internasjonalt.

​Forsvaret og det sivile samfunn trenger tilstrekkelig vern mot slike trusler og kunnskap om tiltak for å hindre hendelser. En mest mulig realistisk risikoforståelse er et viktig grunnlag for etablering av en god beredskap.

 

FFIs prosjektserie «Masseødeleggelsesvåpen – trussel og beredskap» bidrar til bedre risikoforståelse gjennom forskning på kjemiske og radioaktive trusler og kjernevåpen.

 

Formålet med prosjektene er å bidra til at militære og sivile myndigheter forstår og iverksetter tiltak for å forebygge trusselen, og etablerer egnede beredskaps- og beskyttelsestiltak.

 

Prosjektserien har pågått siden 2002.

 

Prosjektprogrammet omfatter forskning innen:

  • Kjernevåpen – systemforståelse, trussel, ikke-spredning, nedrustning og beredskap
  • Radiologisk trussel og beredskap, deteksjon og identifikasjon av radioaktive stoffer
  • Reaktordrevne fartøyer - systemforståelse, trussel og beredskap
  • CBRN utslipps- og spredningsmodellering, samt fareprediksjon og -kartlegging
  • CBRN-scenarioer, konsekvens- og risikovurderinger
© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt