Karriere

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Karriere
Studenter på NTNU fikk høre om FFIs forskning på ubemannede systemer under studentbegivenheten UKA høsten 2015. Her viser Hilde Fuglstad, som har hatt sommerjobb ved FFI, fram et ubemannet kjøretøy med flere sensorer. Foto: FFI.
Karriere
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
19.08.2019
Linje
Knapt noe forskningsinstitutt i Norge spenner over et så bredt faglig spekter som Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Kanskje det er derfor vi er en drømmearbeidsplass for teknologistudenter.

FFI har et utfordrende og uformelt fagmiljø med gode utviklingsmuligheter og spennende oppgaver. Arbeidet innebærer blant annet mye kontakt med Forsvaret, industrien og andre forskningsinstitusjoner i inn- og utland. 

 
FFI er et sted hvor vi stadig har behov for å øke kunnskapen vår på nye områder. Flere av våre ansatte får derfor mulighet til å utvide eller bygge videre på sin opprinnelige kompetanse. Vi legger forholdene til rette for relevant formell videreutdanning (intern prosjektlederutvikling, doktorgradsstudier, utenlandsopphold og liknende), og vi har et nært samarbeid med NTNU, Universitetet i Oslo og Universitetssenteret på Kjeller (UniK). 
 

Hvem finner du på FFI?

Hos oss kan du være nyutdannet eller erfaren. Vi legger uansett vekt på at medarbeiderne er selvstendige og ansvarsbevisste, med vilje til initiativ. Tidligere kjennskap til Forsvaret er ingen betingelse, men interesse og forståelse for forsvarsfaglige problemstillinger er selvfølgelig en fordel.
 
Forskningsarbeidet foregår i prosjekter og i grupper, så du må like å se deg selv som en del av et team. Et forskningsinstitutt som FFI må være dynamisk for å løse oppgavene vi står overfor. Dette krever at vi utnytter medarbeideres kunnskap og kompetanse på en fleksibel måte. Mange av forskerne og ingeniørene våre jobber derfor ofte i prosjekter på tvers av avdelingsgrensene.
 
Våre teknisk-/vitenskapelige stillinger rekrutterer en stor andel ansatte fra tradisjonelt mannsdominerte fag, men vi har en stadig stigende kvinneandel.
 
Vi ønsker i størst mulig grad å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning. Vi ønsker å rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn.

 

Hva slags kompetanse?

FFI setter kunnskap i høysetet. Medarbeiderne må ha relevant faglig bakgrunn fra universitet/høgskole, med gode resultater. 
Våre forskningsprosjekter dekker et bredt spekter av fagområder inkludert matematikk, fysikk, informasjonsteknologi, kjemi, biologi, medisin, psykologi, statsvitenskap, historie og økonomi.
 
FFI gjennomfører hovedsakelig analyser og utviklingsprosjekter for Forsvaret. Virksomheten omfatter i tillegg sivilt rettede prosjekter.
 
Forskningsformidling og -kommunikasjon er et satsingsområde ved FFI. Det gjelder så vel internt som eksternt, overfor både media og oppdragsgivere. Derfor legger vi vekt på gode kommunikasjons- og formidlingsegenskaper hos medarbeiderne våre. Vi ser etter god muntlig og skriftlig framstillingsevne (på norsk og engelsk).
 

Hva kan vi tilby?

Vi har 37,5 timers arbeidsuke. Det er utvidet fleksibel arbeidstid og sommertid fra mai til september på FFI. Instituttet har bedriftshytter på fjellet og ved innsjø i lavlandet. Vi har bedriftshelsetjeneste. Vi har også flere faglige og sosiale grupper, blant annet et aktivt bedriftsidrettslag.
 
Som ansatt hos oss får du automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse, som gir gode betingelser og tilbud. Vi har også gode låne- og forsikringstilbud. 
 
Lønnsnivå er basert på kompetanse, og stillingens ansvars- og arbeidsområde.  

Sikkerhetsklarering

Vi krever sikkerhetsklarering av aktuelle kandidater før eventuell ansettelse.
 

Annonsering av ledige stillinger

Vi annonserer de ledige stillingene ved FFI i dagspressen, relevante fagtidsskrifter og www.ffi.no.

Karrieredager 2018

9. september
itDAGENE
NTNU Trondheim

12. september
Karrieredagen
NHH Bergen

18. september
Bindeleddets karrieredag
NTNU Trondheim

26. september
Karriereuka
UiO

10. oktober
Dagen@ifi
Institutt for informatikk, UiO

Les mer om det ledende forsknings- og teknologimiljøet på Kjeller i brosjyren Kunnskap og forskning i Lillestrømregionen
FFI skårer høyt i Universums årlige spørreundersøkelse blant studenter om deres drømmearbeidsgiver.
© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt