Studentoppgaver

Du er her: Skip Navigation Linksffi.no / no / Karriere / Studentoppgaver
Foto: FFI
Studentoppgaver ved FFI
Skriv ut
Tips venn
Facebook
Twitter
28.10.2015
Linje
Et tett samarbeid med akademia er viktig for FFI. Det å veilede studenter - i bachelor-, master- eller PhD-oppgaver - er en sentral del av dette arbeidet.

Valg av oppgave

Som tverrfaglig forskningsinstitutt tilbyr vi oppgaver og veiledning innen en rekke fagområder, i hovedsak på master- og doktorgradsnivå. Noen ganger foreslår vi helt konkrete oppgaver, fordi det er noe vi ønsker å undersøke spesielt. I andre sammenhenger blir en oppgave til i samarbeid mellom veileder og student.

 

For å bli vurdert for studentoppgave ved FFI må du vise til gode resultater fra studiet og legge ved karakterutskrift når du henvender deg til oss.
 
Liste over masteroppgaver som FFI ønsker utført.


Godkjenning av oppgaven

Sammen med FFI-ansatte som skal veilede deg, må du spesifisere oppgaven og gjennomføring etter retningslinjer fastsatt av ditt lærested. Før selve arbeidet kan begynne, må opplegget og veilederen godkjennes både av FFIs ledelse og av lærestedet selv. Det kan også være aktuelt å oppnevne en veileder på lærestedet, som sammen med din FFI-veileder bistår deg med det faglige.
 

Praktisk gjennomføring

Det er lærestedet ditt som har den overordnede ledelsen av arbeidet med oppgaven. Avhengig av oppgavens art, kan det være naturlig at du gjøre deler av arbeidet hos oss. Dette er spesielt tilfellet dersom oppgaven omfatter laboratoriearbeid, eller bruk av utstyr du ikke har på lærestedet ditt. Om du har behov for et sted å bo, så har vi på Kjeller hybler det kan være mulig å benytte. 
 

Annet du bør vite

Alle som jobber hos oss må sikkerhetsklareres. Vi sender deg et skjema for dette. Selve klareringsprosessen tar fire til seks uker. Hvis du studerer eller har oppholdt deg i utlandet, vil klareringen ta lengre tid. Du må også akseptere generelle administrative bestemmelser ved instituttet, blant annet sikkerhetsbestemmelsene og tilstederegistrering.

 
Vi honorerer vanligvis ikke arbeidet med masteroppgaver, men doktorgradsstudenter kan i spesielle tilfeller få økonomisk støtte. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle.
 
Mange som skriver en masteroppgave hos oss kombinerer dette med en sommerjobb på FFI.  
© Copyright Forsvarets Forskningsinstitutt